Međureligijski dijalog ne podrazumijeva relativiziranje kršćanske vjere – istaknuo je papa Franjo u poruci kardinalu Jean-Louisu Tauranu, u prigodi 50. obljetnice djelovanja Papinskoga vijeća za međureligijski dijalog. Papa je stoga istaknuo da će Crkva biti sve više zauzeta u dijalogu sa svima koji pripadaju različitim vjerskim tradicijama.

Podsjetivši da je ta vatikanska ustanova za međureligijski dijalog nastala tijekom Drugoga vatikanskog sabora, po želji Pavla VI., papa je Franjo istaknuo da je to razdoblje bilo obilježeno velikim otvaranjem. Crkva se, naime, osjećala potaknuta istinskom željom za susretom i dijalogom s cijelim čovječanstvom – primijetio je Sveti Otac te dodao – Uostalom, dijalog je moguć samo počevši od vlastita identiteta. Kako je pokazao sveti Ivan Pavao II. dijalog i naviještanje uzajamno se ne isključuju, nego su duboko povezani, iako ih valja držati odvojene i ne valja ih ni miješati, ni instrumentalizirati, ni smatrati jednako vrijednima ili zamjenjivima – istaknuo je Papa.

Poput Krista na putu prema Emausu, Crkva želi biti blizu, i suputnica na putu svakom čovjeku – napomenuo je Papa te dodao – Takva raspoloživost za zajednički hod još je nužnija u naše doba, obilježeno velikim, do sada nepoznatim, uzajamnim djelovanjem među različitim narodima i kulturama. U tom će se smislu Crkva uvijek sve više zauzimati u hodu putom dijaloga, te u jačanju već plodonosne suradnje sa svima onima kojima je, kao pripadnicima različitih vjerskih tradicija, zajednička volja za uspostavljanjem prijateljskih odnosa, i koji sudjeluju u brojnim pothvatima za dijalog – istaknuo je papa Franjo.

Na kraju je Sveti Otac zahvalio Papinskom vijeću za međureligijski dijalog za posao obavljen tijekom proteklih 50 godina, te izrazio nadu da će novim zanosom nastaviti svoje poslanje, koje će također mnogo pomoći u svrhu mira, i istinskoga napretka svih narodâ. (RV/Bitno.net)