Papa

U jučerašnjem nagovoru prije molitve Anđeo Gospodnji Sveti Otac je komentirao misno evanđelje po Marku. Na prvu korizmenu nedjelju susrećemo Isusa kojeg, nakon krštenja u rijeci Jordanu, Sotona napastuje u pustinji. Markovo je pripovijedanje jezgrovito, bez detalja koje nalazimo u Matejevu i Lukinu evanđelju. Pustinja o kojoj se govori može imati razna značenja. Može označavati stanje napuštenosti i samoće, mjesto ljudske slabosti gdje nema uporišta ni sigurnosti, gdje napast biva još jača – ustvrdio je Papa i nastavio:
Može značiti i mjesto utočišta i zaštite, kao što je bilo za izraelski narod dok se oslobađao egipatskoga sužanjstva, gdje se na poseban način može iskusiti Božja prisutnost. Isus je u pustinji ostao četrdeset dana, napastovan od Sotone. Sveti Leon Veliki veli da je Gospodin želio podnijeti napad napasnika da nas obrani svojom pomoću i da nas uči svojim primjerom – istaknuo je Benedikt XVI.
Što nas može naučiti ovaj prizor? – zapitao je Sveti Otac dodajući: Kao što čitamo u knjizi ‘Nasljedovanje Krista’, dok je živ čovjek nikad nije slobodan od napasti… ali strpljivošću i istinskom poniznošću bivamo jači od svakog neprijatelja. Potrebno je strpljivo i ponizno svaki dan slijediti Gospodina, učeći od Njega da s Njim i u Njemu gradimo svoj život, a ne bez Njega kao da ne postoji, jer On je izvor istinskog života. Napast da se otkloni Bog i da sami uređujemo svoj život i svijet računajući samo na vlastite sposobnosti, uvijek je prisutna u čovječjoj povijesti – rekao je Papa.
Kako čitamo u Markovu evanđelju Isus naviješta da se ispunilo vrijeme i da je blizu kraljevstvo Božje, naviješta da se u Njemu zbiva nešto novo: Bog se na neočekivan način obraća čovjeku, jedinstvenom stvarnom blizinom, punom ljubavi; Bog se utjelovljuje i ulazi u čovjekov svijet da uzme na se grijeh, da pobijedi zlo i da u Božji svijet vrati čovjeka. Ali taj je navještaj popraćen zahtjevom da se odgovori na taj veliki dar. Isus uistinu dodaje: „Obratite se i vjerujte u Radosnu vijest!“ podsjetio je Papa te objasnio Isusov poziv.
To je poziv da se vjeruje Bogu i da svaki dan svoj život usklađujemo s Njegovom voljom, usmjerujući svoja djela i misli prema dobru. Korizmeno je vrijeme prikladno za obnovu i učvršćivanje našeg odnosa s Bogom, s pomoću svakodnevne molitve, pokore i djela bratske ljubavi – ustvrdio je Benedikt XVI.
Zaključujući nagovor Papa je pozvao vjernike da se žarko obrate Presvetoj Djevici da sa svojom zaštitom prati naš korizmeni hod i da nam pomogne da u svoj život i svoje srce utisnemo Isusove riječi, kako bismo se Njemu obratili. U vaše molitve preporučujem tjedan duhovnih vježbi koje večeras započinjem sa svojim suradnicima iz Rimske kurije – zaključio je Benedikt XVI.(rv/bitno.net)