Kardinal Dos Santos preminuo je 29. rujna. U brzojavu je Sveti Otac izrazio solidarnost s ožalošćenima. „Gospodinu, koji ga je vodio kroz život, povjeravam ovog neumornog slugu evanđelja i Crkve, moleći ga neka mu poželi dobrodošlicu u nebeski Jeruzalem“, napisao je Papa u brzojavu upućenom aktualnom nadbiskupu Maputa mons. Franciscu Chimoiu.

Alexandre José Maria dos Santos bio je prvi svećenik, prvi biskup i prvi kardinal mozambičkog podrijetla u Mozambiku. Rođen je 18. ožujka 1924. u Zavali u biskupiji Inhambane. Njegov vjerski put obilježili su franjevački misionari iz portugalske provincije koji su na tom području bili prisutni od početka proteklog stoljeća.

Godine 1947. stupio je u novicijat portugalske franjevačke provincije u Varatoju pokraj Lisabona. Za svećenika je zaređen 1953. Sljedeće godine vratio se u Mozambik kako bi djelovao u franjevačkim misijama u regiji Inhambane. Godine 1972. postao je rektor novog sjemeništa u Vili Pery, danas Chimoio. Dvije godine kasnije, kada je Mozambik već stekao neovisnost od Portugala, papa Pavao VI. imenovao ga je nadbiskupom glavnog grada Maputa. Trideset godina vodio je tu nadbiskupiju.

Među brojnim inicijativama kardinala Santosa bilo je osnivanje Caritasa Mozambik. Bio je i njegov prvi predsjednik. Kardinal je uspostavio programe pomoći siromašnima, izbjeglicama i žrtvama suše. Nastojao je promicati nove odnose između crkvenih zajednica zemalja bivših portugalskih kolonija: Angole, Zelenortskih Otoka, Gvineje Bisau te države Sveti Toma i Prinsipe. Godine 1981. osnovao je Uniju pobožnih žena, čime je pomogao oživjeti vjerski život u zemlji, i kontemplativni i aktivni, na području pastoralnog rada i pomoći siromašnima. U rujnu 1988. je kao novi kardinal radosno dočekao papu Ivana Pavla II. u pastoralnom pohodu Mozambiku.

Kardinal Santos umirovljeni je nadbiskup Maputa od 2003. godine. U rujnu 2019. pozdravio je papu Franju koji se u sklopu apostolskog putovanja u Mozambik u katedrali u Maputu susreo s biskupima, svećenicima i posvećenim osobama.

Kao župnik, vidno je pridonio rastu Crkve u Mozambiku. Odigrao je i važnu ulogu u procesu pomirenja na kraju građanskog rata 1992.

Nakon smrti kardinala don Santosa Kardinalski zbor sada ima 216 članova od kojih 121 imaju manje od 80 godina i mogu sudjelovati na konklavama, dok ih je 95 starijih od 80 godina.