Institut za religijske poslove (IOR) – poznatiji kao Vatikanska banka – imat će isključivu nadležnost nad upravljanjem imovinom i nadzirat će upravljanje svom pokretninom Svete Stolice i s njom povezanih institucija. Uspostavio je to papa Franjo u reskriptu objavljenim u utorak u L’Osservatore Romano.

Papa propisuje da će reskript „imati narav autentičnog tumačenja važećih odredbi i imati čvrstu i postojanu snagu, bez obzira na bilo što suprotno, čak i ako prethodi reskriptu ili se specifično odnosi na posebna pitanja“.

Reskript se odnosi na članak 219., stavak 3. apostolske konstitucije „Praedicate Evangelium“. Relevantni članak treba tumačiti „u smislu da djelatnost upravitelja i čuvara pokretnih dobara Svete Stolice i institucija povezanih sa Svetom Stolicom pripada isključivo Institutu za religijske poslove“.

Iz tog razloga, Sveta Stolica i povezane institucije „koje posjeduju financijsku imovinu i likvidna sredstva, u kojem god se obliku drže, kod financijskih institucija osim IOR-a moraju obavijestiti IOR i prenijeti ih na njega što je prije moguće u roku od 30 dana od 1. rujna 2022.“.

Papinski reskript stupa na snagu odmah, objavom u dnevnim novinama Svete Stolice.