Papa je u propovijedi govorio o svetom Pavlu, koji je – kako je rekao – mogao naviještati Evanđelje jer mu je srce primalo jakost od Duha Svetoga. Podsjećajući na Pavlovo neustrašivo naviještanje Evanđelja, na bježanje iz Ikonija u likaonske gradove. Pavao nije jadikovao zbog progona, otišao je naviještati Evanđelje u drugi kraj; ozdraviti uzetoga jer je osjetio da je taj čovjek vjerovao u ozdravljenje; potom umiriti ljude i njihovim jezikom objasniti im da postoji samo jedan Bog. Događaji su se redali jedan za drugim. Samo je čvrsto srce moglo sve to izdržati – ustvrdio je Papa.

Kakvo je bilo to Pavlovo srce – upitao je papa Franjo – da je izdržalo tolike promjene u kratkom vremenu i na prikladan se način sučelilo sa svim tim situacijama? Isus u Evanđelju veli – nastavio je Papa – da će nas Duh Sveti, poslan od Oca, poučiti o svemu i dozivati nam u pamet sve ono što nam je On govorio. Srce je svetoga Pavla bilo učvršćeno u Duhu Svetomu; u daru koji nam je Isus poslao. Taj je dar u našem srcu – primili smo ga na krštenju – ustvrdio je Sveti Otac dodajući:
On nam daje jakost, odlučnost da u svim životnim zbivanjima idemo naprijed. A Isus nam o Duhu Svetomu veli: Poučit će vas svaku stvar i dozivat će vam u pamet sve ono što sam vam govorio. A to se upravo dogodilo svetom Pavlu: Duh Sveti ga poučava i doziva mu u pamet poruku spasenja. Duh je Sveti njegovu srcu davao jakost – rekao je Papa.

Potaknuti ovim primjerom, danas sebe možemo upitati: kakvo je moje srce? Je li kolebljivo; ide li od jedne do druge strane kao leptir, uvijek je u pokretu; straši li se životnih događaja, skriva li se i boji li se svjedočiti Isusa Krista; je li odvažno ili strašljivo? Kojem je blagu privrženo naše srce? Ukorijenjeno je u stvorenjima, u svakodnevnim problemima ili je učvršćeno u Duhu Svetom? – pitao je Papa.

Papa je rekao da bi nam koristilo kad bismo se pitali gdje je jakost našega srca i pamtili svakodnevna događanja. Lome li me svakodnevni događaji ili se s njima sučeljavam čvrstim srcem, koje zna gdje je? Jedino Duh Sveti našem srcu daje jakost. Dobro bi bilo da razmišljamo o ovom lijepom daru; o Duhu jakosti, savjeta, koji nam pomaže ići naprijed u svakodnevnim tegobama. Danas se pitajmo: kakvo je naše srce? Je li postojano? Ako je čvrsto, u čemu se to učvrstilo? U stvarima ili u Duhu Svetomu? Dobro je da o tomu razmišljamo – zaključio je na kraju papa Franjo. (RV/Bitno.net)