To će nam omogućiti osjetiti Božju blizinu i dati nam hrabrosti na putovima života, poručio je Sveti Otac.

Papa Franjo će 23. siječnja treći puta predvoditi misno slavlje Nedjelje Božje riječi i pritom prvi put u bazilici Sv. Petra laicima i laikinjama s tri kontinenta dodijeliti službe katehista, lektora i akolita.