Papa Franjo primio je u ponedjeljak, 12. veljače u audijenciju sudionike Opće skupštine Papinske akademije za život koja je usredotočena na temu: „Čovjek. Značenja i izazovi“.

Papa je u obraćanju naglasio važnost nastojanja Akademije da istraži što je posebnost ljudskog bića. Razmišljajući o prevladavanju tehnologije u svim aspektima ljudskog života, istaknuo je da je nemoguće odbaciti tehnologiju iz ruke nasuprot ljudskom procvatu. Ono što je potrebno, rekao je Papa, jest smjestiti znanstveno i tehnološko znanje unutar šireg horizonta značenja, i tako spriječiti hegemoniju tehnokratske paradigme.

Ponudio je primjer tehnologije koja reproducira različite aspekte ljudske osobe, poput nastojanja da se binarni kod koristi kao digitalni jezik koji može izraziti svaku vrstu informacija. Primjećujući očitu paralelu s biblijskom pričom o Babilonskoj kuli, papa Franjo je kazao da Božji odgovor na ljudsku želju za stvaranjem jednog jezika nije puka kazna.

Umjesto toga, nastavio je, Bog je poistovjetio ljudski jezik kao „neku vrstu blagoslova“ sa svrhom da se suprotstavi tendenciji da se sve ljude prisili da misle isto kao i drugi. Na taj način, rekao je, ljudska bića bi se suočila sa svojim ograničenjima i ranjivošću, te bi bila potaknuta da poštuju različitosti i pokažu brigu jedni za druge. Papa Franjo je pozvao znanstvenike i istraživače da uvijek odgovorno obavljaju svoj poziv znajući da je njihov stvaralački čin podređen stvaralaštvu Božjem.

Umjetna inteligencija, ili „strojevi koji govore“, kako ih je nazvao, nikada ne mogu biti ispunjeni duhom, pa se tehnološki napredak treba odvijati na način da se spriječi uništenje onoga što je ljudsko. Papa je rekao da je glavna zadaća antropologa razviti kulturu koja je, integrirajući resurse znanosti i tehnologije, sposobna priznati i promicati ljudsko biće u njegovoj ili njezinoj neumanjivoj specifičnosti.

Samo ljudska bića, dodao je, mogu uočiti i pretvoriti te empatijske razmjene u pozitivne i korisne odnose s drugima, uz pomoć Božje milosti. Papa Franjo pohvalio je Papinsku akademiju za život jer nastoji stvoriti međudisciplinarni dijalog u kojem istraživači mogu razmjenjivati svoja mišljenja o tehnološkom razvoju. Istaknuo je sličnost inicijative sa sinodalnim procesom koji je u tijeku u Crkvi.

Taj proces je zahtjevan, rekao je, jer uključuje pozornost i slobodu duha te spremnost da se krene neistraženim i nepoznatim putovima, bez gledanja unatrag. Na kraju je papa Franjo rekao da kršćanstvo može ponuditi dalekovidni aspekt tehnološko-kulturološkog dijaloga. Kršćanstvo je oduvijek nudilo značajne doprinose, istaknuo je Papa, upijajući smislene elemente iz svake kulture u kojoj se ukorijenila i reinterpretirajući ih u svjetlu Krista i Evanđelja, prisvajajući jezične i pojmovne izvore prisutne u različitim kulturnim okruženjima.