Više od 50 000 vjernika iz Italije i svijeta, među njima i iz Hrvatske, oduševljeno je dočekalo Papu koji ih je pozvao da svojom radošću i ljubavlju evangeliziraju svijet

Na Olimpijskom stadionu u Rimu 1. i 2. lipnja održava se 37. nacionalni susret zajednice Obnova u Duhu Svetom. Susret se inače održava u Riminiju, a ove je godine prebačen u Rim radi sudjelovanja pape Franje. Više od 50 000 vjernika iz Italije i svijeta, među njima i iz Hrvatske, oduševljeno je dočekalo Papu koji ih je pozvao da svojom radošću i ljubavlju evangeliziraju svijet. Susret se odvija pod geslom: “Obrati se! Vjeruj! Primi Duha Svetoga!”

Katolički je karizmatski pokret nastao u Sjedinjenim Američkim Državama u ozračju prenaglašene racionalnosti i znanstvenosti, ozračju stranom duhovnim vrijednostima. Na početku se pokret označio pojmom »katolički pentekostalizam«, »neopentekostalizam« ili »katolički pentekostalni pokret«, što je prizivalo iskustvo Duha u prvoj Crkvi. No, kako u okviru protestantizma postoji pentekostalna zajednica, sličan naziv za katolički pokret mogao je izazvati sumnju u doktrinarnu pravovjernost. Stoga se vrlo brzo za pokret počinje koristiti izraz »katolička karizmatska obnova«. Ni taj pojam nije ostao dugo u upotrebi jer je riječ »karizmatska« mogla dovesti do zaključka – a očito je dovela te dovodi i dan danas – da se unutar pokreta stavlja naglasak na izvanredne karizme koje sv. Pavao nabraja u svojim poslanicama, a koje nisu primarne u životu kršćanske zajednice. Stoga se počinje koristiti izraz »obnova u Duhu«, ili »duhovna obnova«, ili, jednostavno, »obnova«. »Obnova u Duhu« pak nije nova redovnička ili kakva druga zajednica, udruga u krilu Katoličke Crkve. Riječ je o pokretima duhovnog buđenja vjernika na raznim stranama svijeta koji su međusobno različiti i neovisni te sami ne dopuštaju da ih se »uokviri« u određenu rigidnu instituciju. Možda bi stoga najpogodniji izraz za spomenuti pokret duhovne obnove bio: »skupine obnove u Duhu«.

U obranu svoga nastanka i djelovanja razne se karizmatske skupine prizivaju na djelovanje Duha Svetoga u prvoj Crkvi, što se smatra mjerom i modelom za Crkvu u svakom vremenu.

Ivan Pavao II. je 14. ožujka 1992., u govoru središnjem Međunarodnom karizmatskom vijeću, rekao da karizmatska obnova igra značajnu ulogu u obrani i izgradnji kršćanskog života u društvu u kojem su sekularizam i materijalizam oslabili mnoge osobe da odgovore na poticaje Duha. Papa dalje navodi da je prva zadaća karizmatske obnove u novoj evangelizaciji osobno svjedočanstvo prisutnosti Duha i očitovanje njegova djelovanja kroz osobnu svetost života. U tom pogledu karizmatska je obnova jedan od putova nove evangelizacije društva.

Narod.hr/Bitno.net