Sveta Stolica objavila je 6. veljače Dekret o uvrštenju blagdana za Pavla VI. u Opći rimski kalendar. Giovanni Battista Montini, papa Pavao VI., zaređen je za svećenika 29. svibnja 1920. Na dan njegova rođenja za nebo, 6. kolovoza, slavi se blagdan Preobraženja Gospodinova. Dekret je još 25. siječnja potpisao prefekt Kongregacije za bogoslužje i sakramentalnu stegu kardinal Robert Sarah.

Više o svetom papi Pavlu VI. možete pročitati OVDJE.

IKA | Bitno.net