Papa Franjo donio je danas odluku kojom se omogućuje službeno primanje žena u službu lektorata i akolitata.

Sveti je Otac odluku objavio u obliku motuproprija Spiritus Domini (hrvatsk prijevod možete pročitati OVDJE) kojim je promijenjena prva stavka kanona 230 Zakonika kanonskog prava te sada glasi: “Laici koji imaju dob i vrline određene odlukom biskupske konferencije, mogu se za stalno po propisanom bogoslužnom obredu uzeti u službu čitača i akolita; ipak, to podjeljivanje služba ne daje im pravo na crkveno uzdržavanje ili plaću.”

Dosadašnja verzija kanona 230 sadržavala je izraz “laici muškarci”.

Kako je istaknuo u motupropriju, Papa smatra da je “posljednjih godina postignut doktrinarni razvoj kojim je naglašeno da određene službe koje je ustanovila Crkva svoje temelje imaju u zajedničkom uvjetu krštenja i kraljevskog svećenstva koje se prima sakramentom krštenja; one su u bitnome različite od službi za ređenje koje se primaju sakramentom svetog reda. Zapravo, čak je i utvrđena praksa u Latinskoj Crkvi potvrdila da se te laičke službe, s obzirom na to da su utemeljene u sakramentu krštenja, mogu povjeriti svim prikladnim vjernima, muškog ili ženskog spola, prema onome što je već implicitno omogućeno stavkom 2 kanona 230.”

Sveti je Otac time istaknuo poznatu činjenicu, a to je da su žene i do sada mogle čitati i dijeliti pričest na euharistiji no ovom odlukom omogućeno je njihovo primanje u stalnu službu.

Naime, i lektorat i akolitat pripadali su tzv. manjim redovima koji su do 1972. godine bili sastavni dio na putu prema ređenju za đakona i svećenika. Odlukom svetog Pavla VI. ti su redovi ukinuti, a uspostavljene su službe čitača i djelitelja pričesti otvorene laicima, no isključivo muškarcima.

U pismu (hrvatski prijevod OVDJE) upućenom pročelniku Kongregacije za nauk vjere, kardinalu Luisu Ladariji, Papa je istaknuo da će lokalne biskupske konferencije utvrditi odgovarajuće kriterije za razlučivanje i pripremu kandidata za službe čitača i akolita.

“Pružajući osobama obaju spolova mogućnost pristupa službi akolita i čitača, snagom njihovog sudjelovanja u krsnom svećenstvu, i kroz liturgijski će se čin (instituciju) povećati uvažavanje dragocjenog doprinosa kojeg mnogi laici, uključujući žene, daju životu i misiji Crkve”, napisao je u pismu Franjo.