U svijetu komunikacija Crkva je pozvana donositi toplinu i usplamtjeti srce, rekao je papa Franjo primivši u subotu, 21. rujna, prijepodne sudionike opće skupštine Papinskoga vijeća za sredstva društvene komunikacije, prenosi hrvatski program Radio Vatikana. Sveti je Otac istaknuo da je kršćanski identitet važno nositi i u digitalni svijet. Stoga je potrebna Crkva koja zna poći na put zajedno sa svima.

Treba donijeti Krista u svijet komunikacija, prateći hod svakoga čovjeka, rekao je Sveti Otac, podsjećajući da se ove godine navršava 50 godina saborskoga dekreta ‘Inter Mirifica’, dokumenta koji pokazuje koliko je Crkva pozorna na komunikaciju i na njezina sredstva, i u evangelizacijskoj dimenziji. Komunikacijski se prostor sve više razvijao postajući za mnoge „životna sredina”, te je stoga – prema Papinim riječima – bitno shvatiti koju ulogu može imati Crkva sa svojim komunikacijskim stvarnostima.
Bez obzira na tehnologiju, mislim da je u svakoj situaciji cilj taj da se znamo uključiti u dijalog s današnjim muškarcima i ženama, kako bismo shvatili njihova očekivanja, njihove dvojbe i nade. Katkada su to muškarci i žene koji su pomalo razočarani kršćanstvom koje im se čini sterilno, koje ima teškoća upravo u djelotvornomu prijenosu dubokoga smisla koji nam daruje vjera. Doista, rekao je Papa, upravo danas, u doba globalizacije, svjedoci smo sve veće izgubljenosti, samoće, i vidimo kako se širi gubljenje smisla života, vidimo teškoće ljudi u uspostavljanju dubokih vezâ.

Važno je stoga znati dijalogizirati, istaknuo je papa Franjo, ulazeći, i to razborito, i na prostore koje su stvorile nove tehnologije, na društvene mreže, kako bismo istaknuli nazočnost koja sluša, razgovara, ohrabruje. Nemojte se bojati biti ta nazočnost, donoseći svoj kršćanski identitet kada postanete stanovnici te sredine. Crkva koja prati put, zna krenuti na put zajedno sa svima, istaknuo je Sveti Otac.

Podsjetivši potom na staro hodočasničko pravilo, preuzeto od svetoga Ignacija, koje kaže da onaj tko prati hodočasnika, i koji ide zajedno s hodočasnikom, ima ići korakom hodočasnika, a ne ispred ili iza njega, Papa je objasnio: To je ono što želim reći: Crkva koja prati put i koja zna poći na put. Izazov s kojim se imamo suočiti nije poglavito tehnološki – dodao je – Trebamo se, naprotiv, pitati jesmo li i na tom području sposobni dovesti druge na susret s Kristom i jesmo li sposobni prenijeti im lice Crkve koja je dom za sve ljude. I putem sredstava za društvenu komunikaciju imamo otkrivati ljepotu svega onoga što je u temelju našega puta i našega života, ljepotu vjere i susreta s Kristom – napomenuo je Sveti Otac.

I na području je komunikacije potrebna Crkva koja može donijeti toplinu, koja može usplamtjeti srce. Zna li naša nazočnost, naši pothvati odgovoriti na tu potrebu, ili smo samo tehničari? Imamo dragocjeno blago koje valja prenijeti, blago koje nosi svjetlost i nadu, i koje je toliko potrebno, istaknuo je Papa te dodao da sve to zahtijeva pozoran i kvalificiran odgoj, i na tom području, svećenikâ, redovnikâ, redovnicâ te laikâ.

Potrebno je znati pokazati i donijeti Krista, dijeleći s drugima te radosti i nade, kao što je Marija donijela Krista ljudskom srcu; potrebno je znati ući u maglu ravnodušnosti i ne izgubiti se; potrebno je sići i u najtamniju noć, a da nas pritom ne obuzme tmina i da se ne izgubimo; potrebno je slušati iluzije mnogih, a ne dopustiti da nas one osvoje; prihvatiti razočaranja i ne dopustiti da nas obuzme tuga; doticati srozavanje drugih i ne dopustiti da se raspustimo i poremetimo u vlastitom identitetu. To je put. To je izazov, istaknuo je Sveti Otac.

Nazočnost je Crkve u svijetu komunikacije važna za dijalog s današnjim čovjekom, te kako bi ga dovela na susret s Kristom, sa sviješću da temeljni problem nije stjecanje profinjene tehnologije. Susret je s Kristom osobni susret – istaknuo je Papa te dodao: Ne može se manipulirati. U današnjem vremenu imamo veliko iskušenje u Crkvi, a to je duhovno uznemiravanje: manipuliranje savjestima; teološko pranje mozga koje te na kraju vodi na čisto nominalistički susret s Kristom, a ne s Osobom živoga Krista.
Na susretu neke osobe s Kristom, tu je riječ o Kristu i o toj osobi! A ne o onomu što želi duhovni inženjer koji želi manipulirati. I to je izazov, istaknuo je papa Franjo dodavši na kraju da nam ima uvijek biti jasno da se Bog u kojega vjerujemo, Bog koji je zanesen čovjekom, želi očitovati putem naših sredstava, iako su siromašna, jer je On taj koji djeluje, On preobražava, On je taj koji spašava ljudski život.