Sveti je Otac u katehezi na prvoj općoj audijenciji u novoj godini u dvorani Pavao VI. govorio o liturgijskom božićnom vremenu, koje započinje s bdijenjem 24. prosinca a zaključuje se sa svetkovinom Krštenja Gospodnjeg. Kratko razdoblje –rekao je – ali je bogato liturgijskim slavljima i otajstvima a sve se odvija oko dvije velike svetkovine: Božića i Bogojavljenja. Sama imena tih svetkovina izražavaju bit liturgijskih slavlja.

Bogojavljenje se kao svetkovina najprije učvrstilo na Istoku, a izraz je činjenice i posebice je očitovanje jednoga vidika Kristova otajstva: Bog se objavljuje u Kristovoj ljudskoj naravi, a to je značenje grčkog glagola epiphaino – učiniti se vidljivim – istaknuo je Sveti Otac dodajući:
U tome pogledu, Bogojavljenje se odnosi na mnoštvo događaja koji se odnose na Gospodnje očitovanje: poklon mudraca, koji u Isusu prepoznaju Mesiju, ali i Isusovo krštenje u rijeci Joradanu s objavljivanjem Božjega glasa s visine te prvo čudo koje je Isus učinio na svadbi u Kani Galilejskoj. Vrlo lijepa antifona u Jutanjoj molitvi Časoslova oko čuda u Kani objedinjuje te događaje: Crkva se danas ujedinjuje sa svojim nebeskim zaručnikom, jer je u Jordanu Krist oprao njezine grijehe; Mudraci pristižu s darovima na kraljevsku svadbu, a uzvanici se raduju gledajući kako se voda pretvara u vino – istaknuo je Sveti Otac.

Glede pak svetkovine Božića možemo reći da se na taj blagdan ističe Božje skrivanje u poniznom ljudskom ruhu. Radošću nas ispunja promatranje novorođenog Djeteta, jer znamo da je ono lice Boga koji je zauvijek s nama, jer vidimo i sigurni smo da je Bog dobro, život i istina za čovjeka i da se sagnuo prema čovjeku da ga privede k sebi. U zbilji Božića ostvaruje se zadivljujuća razmjena između božanstva i čovještva. Krist, riječ Božja, uzeo je našu ljudsku narav i uzdigao je na božansko dostojanstvo. Svojim utjelovljenjem Bog je čovjeku objavio njegovo najdublje dostojanstvo: to da je dijete Božje – istaknuo je Benedikt XVI.

Tako se konačno ostvaruje san ljudi započet u Raju da budu kao Bog, ali se ostvaruje na neočekivan način, ne po moći čovjeka nego ponižavanjem Boga koji silazi te svojom poniznošću ulazi u nas i uzdiže nas k sebi. Ta se razmjena doista ostvaruje u Euharistiji. Poziv proroka Izaije: Ustani, zaodjeni se svjetlom… upućen je Crkvi i svakom vjerniku, da bude novo svjetlo evanđelja. Evanđelje nije svjetlo za skrivanje, nego da se postavi na svijećnjak. Crkva nije svjetlo, nego prima svjetlo Kristovo da se prosvijetli i da ga širi u cijelome svijetu – kazao je Sveti Otac dodajući:
Slavljenje Božića jest očitovanje radosti, novosti, svjetla koje je po Kristovu rođenju ušlo u naš život da i mi drugima nosimo radost, novi život i Božje svjetlo. Zaključujući katehezu Papa je potaknuo vjernike da naviještaju evanđelje te da u sebi prihvate Dijete Isusa kako bi mogli živjeti njegovim životom; da njegovi osjećaji postanu naši, da njegove misli budu naše, da njegovo djelovanje bude naše djelovanje – kazao je Benedikt XVI. a potom je pozdravio hodočasnike na raznim jezicima.

Hrvatske je hodočasnike pozdravio riječima: Srdačno pozdravljam hrvatske hodočasnike! Gospodin Isus, koji nam je svojim rođenjem darovao spasenje, neka vas svojim blagoslovom i mirom prati kroz sve dane nove godine! Hvaljen Isus i Marija! (rv/bitno.net)