Papa

Duh Sveti nas uči da se Bogu obraćamo kao njegova djeca – istaknuo je Benedikt XVI. na jučerašnjoj općoj audijenciji na Trgu svetoga Petra nastavljajući niz kateheza o molitvi. Duh Sveti, veliki učitelj molitve, uči nas da se Bogu obraćamo kao njegova djeca, zazivajući ga Abba –Oče. Isus je tako činio u najdramatičnijem trenutku svojega zemaljskog života. On nikada nije izgubio pouzdanje u Oca nego mu se uvijek kao ljubljeni sin obraćao. U Getsemanskom vrtu, kad je osjetio tjeskobu smrti, molio je: Abba – Oče! Tebi je sve moguće udalji ovaj kalež od mene. Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš – ustvrdio je Benedikt XVI.

Papa je istaknuo da je Crkva odmah usvojila Isusovo obraćanje Ocu, naročito u molitvi Oče naš. U Poslanicima svetoga Pavla dvaput susrećemo taj zaziv. U Poslanici Galaćanima sveti Pavao veli: A da ste zbilja sinovi, dokaz je što Bog u vaša srca posla Duha svoga Sina koji viče: Abba-Oče!, a u poslanici Rimljanima potvrđuje: Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovno budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičemo: Abba-Oče! Kršćanstvo nije dakle religija straha nego pouzdanja i ljubavi prema Ocu koji nas ljubi. Ove nam dvije tvrdnje svetoga Pavla govore o slanju i primanju Duha Svetoga, daru Uskrsloga, po kojem u Kristu, Jedinorođenom sinu Božjem, bivamo sinovi, po posinjenju smo djeca Božja a naš odnos Bogom sličan je Isusovu. Isus je Sin vječnoga Oca koji se utjelovio, a mi u Njemu bivamo sinovi, po sakramentima krštenja i potvrde uranjamo u pashalno otajstvo Kristovo. Duh Sveti je dragocjen i potreban dar za naše posinjenje, na koje su pozvani svi ljudi jer Bog nas je prije stvaranja svijeta odabrao u Kristu da budemo sveti i bez mane pred njim, u ljubavi nas predodredi sebi za sinove po Isusu Kristu – rekao je Papa citirajući poslanicu Efežanima.

Današnji čovjek – nastavio je Benedikt XVI. – ne osjeća ljepotu, veličinu i duboku utjehu u riječi Oče, kojom se možemo u molitvi obratiti Bogu, jer očev lik nije dovoljno nazočan i pozitivan u svakodnevnome životu. Očeva odsutnost u životu djeteta veliki je problem našega doba, stoga teško možemo shvatiti Božje očinstvo. Od Isusa, njegova sinovskog odnosa s Bogom, možemo naučiti što zapravo znači „otac“. Isus objavljuje istinsku narav Oca: On je Ljubav, a mi po svojoj sinovskoj molitvi ulazimo u ljubav koja čisti naše želje i ponašanja staroga čovjeka – ustvrdio je Benedikt XVI.

Govoreći o Božjem očinstvu, Papa je rekao da nam je Bog otac po stvaranju i po Kristovu duhu. Budući da je Isus, jedinorođeni Sin Božji, istobitan s Ocem, postao čovjekom, Isus nas je po utjelovljenju, smrti i uskrsnuću primio u svoje čovještvo i u svoje sinovstvo tako smo i mi postali djeca Božja. Naše sinovstvo nema Isusovu puninu; tijekom zemaljskog života, rastući u nasljedovanju Krista i u zajedništvu s Njim, moramo produbljivati svoj odnos s Bogom Ocem koji nas drži na životu. To ostvarujemo otvarajući se Duhu Svetomu u kojem se Bogu obraćamo s Abba- Oče – objasnio je Sveti Otac.

Objašnjavajući kako sveti Pavao opisuje djelovanje Duha Svetoga u našoj molitvi, Papa je rekao da u Poslanici Galaćanima sveti Pavao veli da Duh u nama viče Abba-Oče, dok u poslanici Rimljanima veli da mi vičemo Abba-Oče. Sveti Pavao želi objasniti da molitva nije samo naš čin, nego je djelo uzajamnog odnosa. Duh Sveti moli u nama, a mi se obraćamo Bogu na poticaj Duha Svetoga. Prisutnost Duha Svetoga u nama otvara našu molitvu i naš život obzorima Presvetoga Trojstva i Crkve – ustvrdio je Papa.

Osim toga, – nastavio je Papa – shvaćamo da molitva Kristova duha u nama i naša molitva u Njemu nije samo osobni nego je čin cijele Crkve. Kad se obraćamo Ocu, nismo sami, nego molimo s Crkvom, dio smo velike simfonije koju svekolika kršćanska zajednica uzdiže Bogu. Svaki put, dakle, kad se Bogu obraćamo i velimo Abba! Oče! cijela se Crkva moli, a to se odražava u bogatstvu darova, služba, i zadaća koje obavljamo u Crkvi – rekao je Benedikt XVI. dodajući:
Sveti Pavao, naime, piše Korinćanima: Milosni su darovi različiti, ali je isti Duh. Različite su i službe, ali je isti Gospodin. Različiti su i učinci, ali je isti Bog koji čini sve u svima. Duh Sveti nas potiče da s Kristom i u Kristu molimo Abba! Oče!, uključuje nas u veliki mozaik Božje obitelji u kojem svatko ima mjesto i važnu ulogu, sjedinjen s cjelinom – objasnio je Benedikt XVI. dodajući:
I s Marijom, Majkom Sina Božjega, učimo moliti Oče. Vrijeme se ispunilo u trenutku Marijina ‘Neka mi bude po riječi tvojoj’, njezina prihvaćanja Božje volje: evo službenice tvoje – kazao je Sveti Otac te potaknuo vjernike da svoju molitvu otvore djelovanju Duha Svetoga da se u nama On moli Bogu Ocu, da naša molitva može uvijek mijenjati, suobličavati naš život s jedinorođenim Sinom Božjim Isusom Kristom – potaknuo je Benedikt XVI.

Pozdravljajući vjernike na raznim jezicima, Papa se Hvatima obratio riječima: Srdačno pozdravljam sve hrvatske hodočasnike, a osobito vjernike iz Marije Bistrice. Pripremajući se primiti dar kojega nam je Krist obećao, molite Svevišnjeg da sila Duha Svetoga obnovi vaše obitelji, župne zajednice i čitavu vašu dragu Domovinu. Hvaljen Isus i Marija! (rv/bitno.net)