papa Franjo_Welby

Ovaj je naš susret, susret suputnika, hodočasnika na putu prema Božjemu Kraljevstvu – rekao je papa Franjo, dočekavši 16. lipnja u Vatikanu canterburyjskoga nadbiskupa i anglikanskoga primasa Justina Welbyja, koji se od subote nalazi u pohodu Rimu. Nadbiskupa je u Rim dopratilo izaslanstvo, s točno određenom zadaćom usmjerenom na jačanje borbe protiv suvremenih oblika ropstva, koja je na srcu i papi Franji.

Ne možemo se praviti – rekao je Papa govoreći nadbiskupu Welbyju i cijeloj anglikanskoj zajednici – da naša razdvojenost nije sramota, i prepreka u naviještanju Evanđelja. Naš je pogled često zamagljen teretom prouzročenim poviješću naših podjela, a naša volja nije uvijek oslobođena ljudske ambicije koja katkada prati čak i našu želju za naviještanjem Evanđelja prema Gospodinovoj zapovijedi – rekao je Papa te podsjetivši na Drugi vatikanski sabor potaknuo da se nastave njegovati ekumenski odnosi, ne priječeći putove Providnosti, ili potičući predrasude za buduće pothvate Duha Svetoga.

Cilj punoga jedinstva može izgledati dalek, ali on uvijek ostaje cilj kojemu imamo usmjeriti svaki korak ekumenskoga puta kojim prolazimo zajedno – napomenuo je Sveti Otac te spomenuo rad Međunarodnoga anglikansko-katoličkoga povjerenstva, i Međunarodnoga anglikansko-katoličkoga povjerenstva za jedinstvo i poslanje, da bi se, u konstruktivnomu duhu, suočilo sa starim i novim izazovima ekumenskoga zauzimanja. Na tim temeljima s pouzdanjem gledamo na budućnost – istaknuo je Papa.

Govoreći potom o zajedničkim brigama i boli pred zlima koja pogađaju ljudsku obitelj, posebno ističući pritom strahotu trgovine ljudima, Sveti je Otac je potaknuo na zajedničko zauzimanje i ustrajnost u borbi protiv novih oblika ropstva, uvjereni da možemo pridonijeti ublažavanju patnje žrtava, te u borbi protiv takve trgovine. Na kraju je papa Franjo potaknuo nazočne predstavnike Anglikanske zajednice da ne zaborave molitvu, mir i siromaštvo, kako bismo – kako je rekao – mogli zajedno hoditi.

Radio Vatikan/Bitno.net