Godišnja skupština Papinske akademije za život održava se fizički i online od 27. do 29. rujna u Rimu s temom „Javno zdravstvo u globalnoj perspektivi. Pandemija, bioetika, budućnost”, prenosi Vatican News.

Akademici, znanstvenici i stručnjaci s pet kontinenata razmatrat će globalni izazov pandemije koronavirusne bolesti, između ostaloga, teškoće ravnopravne raspodjele cjepiva i medicinske skrbi diljem svijeta. U sklopu skupštine je i radionica otvorena za širu publiku koja će sudjelovati online. Među govornicima su nobelovac dr. Jules Hoffman, predsjednik Svjetskoga liječničkog udruženja dr. David Barbe, direktorica Panameričke zdravstvene organizacije dr. Carissa Etienne te dr. Walter Ricciardi s Katoličkoga sveučilišta Presvetoga Srca.

Radionica će se baviti iskustvom pandemije s etičke perspektive, s naglaskom na medicinska, ekološka i socijalna pitanja koja pozivaju na odgovornost i traže promjenu mentaliteta i struktura. Želi se dati originalan doprinos važnoj raspravi o javnom zdravstvu i problemima koje je u središte pozornosti stavila pandemija, s ciljem temeljite obnove društva i ravnopravnije i održive budućnosti.

Predsjednik Papinske akademije za život nadbiskup Vincenzo Paglia upozorio je: „Da bismo mogli brinuti o zdravlju, u prvom redu moramo biti živi”. Za zapadne zemlje prioritet je cijepljenje i danas smo zapravo svjedoci najveće kampanje cijepljenja ikad pokrenute u povijesti. Ako zaista želimo pokazati da nas je pandemija nečemu poučila u središtu će biti tema liječenja i zdravstvene skrbi u budućnosti, istaknuo je nadbiskup Paglia.

Jer, pandemija je pokazala ogromne ekonomske i socijalne nejednakosti. Za većinu svjetskoga stanovišta problem nije samo raspodjela cjepiva već i pristup zdravstvenoj skrbi ili uopće dobrima koja omogućuju život. Nedavno je više veleposlanika pri Svetoj Stolici istaknulo potrebu odgovaranja na krizu djelotvornim mjerama za budućnost. I premda je cijepljenje najvažnije u perspektivi globalne zaštite od Covida 19, ključno je pitanje mogućnost skoroga nadilaženja nejednakosti implementacijom globalne zdravstvene politike temeljene na pravu svake osobe na pristup liječenju.

Program skupštine dostupan je na mrežnoj stranici Papinske akademije za život.

Sudionike skupštine papa Franjo primit će ujutro 27. rujna, a 28. rujna navečer predviđena je svečanost dodjele novoustanovljene nagrade „Čuvar života” (Guardian of Life) dr. Daleu Recinelli, savjetniku osuđenika na smrt u kaznionicama u Floridi.