Kao što je Marija svojim DA Bogu približila nebo zemlji, učinimo i mi tako da savršenstvo milosti blista u našem životu – rekao je Benedikt XVI. u jučerašnjem podnevnom nagovoru prije molitve Anđeo Gospodnji govoreći okupljenim vjernicima na Trgu svetoga Petra. Papa je na kraju nagovora rekao da popodne ide na Španjolski trg da, prema već ustaljenoj tradiciji, položi cvijeće pred kip Majke Božje.

Crkva od pamtivijeka bira nadahnute riječi da izrazi neizrecivo, da nadomjesti nedostatnost riječi u opisivanju savršenstva milosti kojom je Bog zamilovao Majku svoga Sina – istaknuo je Sveti Otac te spomenuo apostolsko pismo pape Pija IX. ‘Ineffabilis Deus’ kojim je proglasio dogmu o Marijinu bezgrješnom začeću.

To što je stoljećima vjerovala većina kršćanskog puka – podsjetio je Benedikt XVI. – postalo je „istina vjere“, da je Marija začeta bez istočnoga grijeha. Izraz „milosti puna“ očituje divno djelo Božje ljubavi, jer Bog nam je po utjelovljenju svojega jedinorođenog Sina, umrlog i uskrslog, želio vratiti život i slobodu, koje smo po grijehu izgubili. Crkva na Istoku i Zapadu već od drugoga stoljeća zaziva i slavi Djevicu, koja je svojim ‘Neka mi bude po Tvojoj riječi ‘ zemlji približila nebo – kazao je Benedikt XVI.
Citirajući izraze drevnih autora, poput svetoga Sofronija Jeruzalemskog i Bede Časnoga, rekao je da nije samo Mariji podareno savršenstvo milosti. I nama je dano i moramo učiniti da ono blista u našem životu, jer Bog je nas predodredio – kako piše sveti Pavao – sebi za sinove. Po Crkvi na dan krštenja bivamo djeca Božja – istaknuo je Papa i dodao: Glede toga sveta Hildegarda Bingenska piše: Crkva je, dakle, djevica majka svih kršćana. Začinje ih u tajnovitoj snazi Duha Svetoga i rađa, prikazujući ih Bogu da se mogu zvati djecom Božjom.

Prije završetka nagovora, podsjetivši na popodnevno štovanje Bezgrješne na Španjolskome trgu, Papa je spomenuo velikog Marijina štovatelja svetoga Bernarda iz Clairvauxa, koji je vrlo duboko promišljao o Arkanđelovu pozdravu Mariji. Zaziv ‘Zdravo Marijo, milosti puna’, ugodan je Bogu, anđelima i ljudima. Ljudima zahvaljujući majčinstvu, anđelima zahvaljujući djevičanstvu, a Bogu zahvaljujući poniznosti – kazao je Benedikt XVI.

Pozdravljajući okupljene vjernike na Trgu svetoga Petra, Papa je napose pozdravio Papinsku akademiju Bezgrješne, prisjetivši se blagopokojnog kardinala Deskura, koji je dugo godina bio na čelu akademije, a potom je pozdravio članove Katoličke akcije koji danas obnavljaju svoje učlanjenje u udrugu. Katolička je akcija škola svetosti i evangelizacije, želim joj sve najbolje u apostolskom i formativnom zauzimanju – zaključio je Sveti Otac. (rv/bitno.net)