Papa Benedikt XVI.

Postizanje kršćanskog jedinstva zadaća je i odgovornost cijele Crkve i svih krštenih – istaknuo je Benedikt XVI. na današnjoj općoj audijenciji u dvorani Pavao VI., u Vatikanu, govoreći o Molitvenom tjednu za jedinstvo kršćana, koji se ove godine odvija pod geslom „Sve će nas preobraziti pobjeda Isusa Krista, našega Gospodina“. Papa je istaknuo da razjedinjenost kršćana priječi učinkovito naviještanje Evanđelja, pitajući se: Kako možemo pružiti uvjerljivo svjedočanstvo ako smo podijeljeni?
Papa je podsjetio na povijest Molitvenoga tjedna u kojem se – kako je rekao – poticaj II. vatikanskog sabora na zauzimanje za jedinstvo među Kristovim učenicima preobražava u najvidljiviju zbilju. Ovaj duhovni skup, koji objedinjuje kršćane svih tradicija, povećava našu svijest da željeno jedinstvo ne može biti ishod samo naših napora, nego da će biti dar s visine, za koji se imamo moliti – ustvrdio je Benedikt XVI.

Govoreći o geslu Molitvenog tjedna rekao je da ga je predložila ekumenska skupina iz Poljske, države koja je iskusila pobjede i poraze. Stoga je, primijetio je Papa, u odabranom geslu istaknuto da će nas Kristova pobjeda preobraziti. Ta se pobjeda ne postiže silom ni snagom, nego ljubavlju, uzajamnim služenjem, novom nadom i stvarnom potporom posljednjima, zaboravljenima i odbačenima. Sam je Isus Krist svim kršćanima najveći uzor tog poniznog služenja, Njegovo posvemašnje sebedarje, pobjeda ljubavi nad smrću, koja je zablistala u njegovu uskrsnuću. Možemo i mi biti dionici te preobražavajuće pobjede ako se prepustimo da nas preobrazi Bog, ako se obratimo – ustvrdio je Benedikt XVI.

Govoreći o jedinstvu kršćana ustvrdio je da potpuno i vidljivo jedinstvo kršćana zahtijeva preobrazbu i sve savršenije suobličavanje s Kristovom slikom. Žuđeno jedinstvo zahtijeva unutarnje obraćenje, osobe i zajednice. Nije riječ o srdačnosti ili suradnji, nego ima porasti naša vjera u Boga Isusa Krista koji nam je govorio i postao jedan od nas; valja ući u novi život u Kristu, koji je naša istinska i konačna pobjeda; otvoriti se jedni drugima, prihvaćajući sve blagodati jedinstva koje nam Bog uvijek iznova daje; oživjeti svijest o žurnom svjedočenju živoga Boga današnjem čovjeku, Boga koji se objavio u Isusu Kristu – rekao je Sveti Otac.

Osvrćući se na II. vatikanski sabor rekao je da „Sveti Sabor potiče sve katoličke vjernike da se, spoznavši znakove vremena, radišno uključe u djelo ekumenizma“ (Dekret o ekumenizmu, 4). A i blaženi je Ivan Pavao II. istaknuo bitnu narav toga zauzimanja: „To jedinstvo koje je Gospodin darovao svojoj Crkvi i u kojoj želi okupiti sve, nije nešto sporedno, nego je u središtu njezina djela“ (Ut unum sint, 9) – podsjetio je Benedikt XVI.

Ekumenski se zadatak odnosi na odgovornost cijele Crkve i svih krštenih – ustvrdio je Benedikt XVI. pozivajući na jačanje postojećeg jedinstva među kršćanima da bi se ostvarilo potpuno zajedništvo u ljubavi i istini. Stoga se molitva za jedinstvo ne ograničava samo na ovaj tjedan, nego ima biti molitvena sastavnica svih kršćana, uvijek i u svakom mjestu. Nepostojeće jedinstvo među kršćanima priječi učinkovito naviještanje evanđelja, jer uništava i dovodi u opasnost našu vjerodostojnost. Kako možemo biti vjerodostojni ako smo podijeljeni? – zapitao je Papa.

Govoreći pak o činjeničnom jedinstvu, Papa je rekao da smo glede temeljnih istina više ujedinjeni nego podijeljeni, a podjele se odnose na razna praktična i etička pitanja, potičući zbrku i nepovjerenje i slabeći našu sposobnost u naviještanju spasonosne Kristove riječi. Jedinstvo kršćana veliki je izazov za novu evangelizaciju, koja može biti plodonosna ako svi kršćani naviještaju istinu Kristova evanđelja i jedinstveno odgovaraju na duhovnu žeđu našega doba. Zaključujući opću audijenciju Papa je potaknuo na gorljiviju molitvu u ovome Molitvenom tjednu za jedinstvo, da poraste zajedničko svjedočenje, solidarnost, suradnja među kršćanima i svijest da jedino Krist može preobraziti ljudsko srce. (rv/bitno.net)