kava

Potražnja za besplatnom pomoću i čuvanjem djece daleko je veća od ponude, pa bi ona trebala biti povećana novim donacijama, objasnio je 23. travnja ravnatelj Caritasa u Koruškoj Viktor Omelko. 

Kafićima za učenje prije svega se pomaže roditeljima koji svojoj djeci ne mogu sami pomoći pri školovanju. Često im jednostavno nedostaje potrebni novac, rekao je ravnatelj Caritasa, istodobno ukazujući na tijesnu vezu između nedostatne izobrazbe i siromaštva. 

Kafići za učenje popodne besplatno nude pomoć pri učenju i čuvanju djece od šest do 15 godina. Njima koordiniraju stručno osposobljene osobe, a djeci su na usluzi volonteri. Ciljano se pomaže djeci u pisanju zadaće i u pripremama za školske radove i ispite. Cilj projekta je kod djece razviti radost učenja i osnažiti njihove njemačke jezične vještine, odnosno potaknuti ih na toleranciju, na interkulturalnu razmjenu i na integraciju. 

Prvi Caritasov kafić za učenje pokrenut je u jesen 2007. u Grazu. Zahvaljujući javnoj potpori društva Caritas je tu odgojno-obrazovnu ponudu već proširio na svih devet pokrajina. U 25 Caritasovih kafića za učenje diljem Austrije trenutačno pomoć pri učenju dobiva više od 600 učenika. (IKA)