Levada

U članku kardinal Levada upozorava na činjenicu da je Dokument objavljen u nekim djelima i na više jezika, bez odobrenja nadležnoga Zbora. Treba priznati da su glavne odrednice toga važnog dokumenta danas javne, stoga je Zbor za nauk vjere smatrao prikladnim da ih objavi na raznim jezicima – piše kardinal Levada, a prenosi Radio Vatikan.

Aktualnost je iskustava povezanih s nadnaravnim pojavama u životu i poslanju Crkve zamijećena i na XII. redovitoj Biskupskoj sinodi o Riječi Božjoj u listopadu 2008. godine, a papa Benedikt XVI. govori o tome u postsinodalnoj pobudnici Verbum Domini – ističe kardinal Levada citirajući neke ulomke iz spomenute pobudnice.

Crkva je svjesna da se s Isusom Kristom nalazi pred konačnom Riječju Božjom; on je Prvi i Posljednji. On je stvaranju i povijesti dao konačni smisao; stoga smo pozvani živjeti u vremenu i svemiru u eshatološkom ritmu Riječi: kršćanska ekonomija spasenja, budući da je novi i konačni Savez, nikada neće proći, i prije slavnoga dolaska Gospodina našega Isusa Krista ne treba očekivati ni jednu drugu javnu objavu.

Kao što su istaknuli crkveni oci tijekom Sinode – piše nadalje Sveti Otac – posebnost se kršćanstva očituje u događaju Isus Krist, On je vrhunac Objave, ispunjenje Božjih obećanja i posrednik između čovjeka i Boga. On, koji nam je objavio Boga, jedina je i konačna Riječ dana čovječanstvu. Stoga, tko bi još želio propitivati Gospodina i od Njega tražiti viđenja ili objave, ne samo da bi činio glupost, nego bi vrijeđao Boga, jer njegov pogled nije upravljen u Krista nego traži različite stvari i novosti – piše Sveti Otac citirajući svetoga Ivana od Križa.

Papa ističe da je Sinoda preporučila da se vjernicima pomogne da Riječ Božju dobro razlučuju od privatne objave, koja ne dopunjava konačnu Kristovu objavu, nego pomaže da se od nje u određenom povijesnom razdoblju potpunije živi. Privatna se objava u biti razlikuje od javne kojoj se mora vjerovati jer nam Bog govori. Mjerilo istinitosti privatne objave jest njezino umjeravanje Kristu. Ako udaljuje od Krista, onda zacijelo ne dolazi od Duha Svetoga. Privatna objava je pomoć vjeri, a vjerodostojna je samo ako upućuje na jedinu javnu objavu – istaknuto je u pobudnici.

Odobravajući neke privatne objave, Crkva želi očitovati da nisu u suprotnosti s katoličkom vjerom i dobrim običajima. Stoga je opravdano objaviti takvu privatnu objavu jer pomaže da se u određenom trenutku bolje shvati i živi Evanđelje, ali ona ne veže vjernike – istaknuto je u postsinodalnoj pobudnici.

Kardinal Levada zaključuje članak u vatikanskome dnevniku ističući nadu Zbora da će objavljivanje propisa pomoći pastirima Katoličke crkve u zahtjevnoj zadaći prosuđivanja ukazanja i objava, poruka i govora, izvanrednih a i možebitnih nadnaravnih pojava. (ika/bitno.net)