Papa Franjo
Dvije nerotkinje rađaju djecu – rekao je Papa komentirajući liturgijska čitanja, koja opisuju dva čudesna rođenja, Samsonovo i ono Ivana Krstitelja. U Izraelskom se narodu „nemoć rađanja smatrala nekom vrstom prokletstva“, rekao je Papa podsjećajući da u Bibliji srećemo brojne nerotkinje kojima „Bog čini čudo“.

O simbolu sterilnosti Crkva dakle govori baš prije Isusova rođenja. Neplodnost je „znak čovječanstva koje nije neplodnosti sterilnosti poteče novo potomstvo, novi život, to je dakle poruka današnjih liturgijskih čitanja. Kada je čovječanstvo iznemoglo, kad ne može dalje naprijed, dolazi milost i dolazi Sin, dolazi spas. ‘Umorno stvaranje’ ustupa mjesto ‘novom stvaranju’… – objasnio je Papa dodajući:

Današnja je poruka ovo drugo stvaranje, kada je Zemlja umorna. Mi iščekujemo Onoga koji može „ponovo stvoriti sve stvari, sve obnoviti. Iščekujemo Božju novínu“, a to je Božić. Bog na najčudesniji način obnavlja sve stvari. Što nam dakle ova čitanja žele poručiti – upitao je Papa odgovarajući – da se trebamo otvoriti Duhu Svetomu. Mi sami ne možemo ništa, dok On može sve – ustvrdio je Sveti Otac.

Treba se dakle otvoriti Božjoj novíni, a ta me pak činjenica potiče na razmišljanje o našoj majci Crkvi, o njezinim brojnim neplodnostima: kada biva neplodna, zbog prevelikog uzdanja u Zapovijedi, zbog pelagijanizma koji nosimo u kostima. Ona vjeruje da može roditi, ali ne može. Crkva je majka, a majka biva jedino ako se otvara Božjoj novíni, snazi Duha Svetoga. Kada sama sebi kaže: Činim sve, a iznemogla sam, više od ovoga ne mogu! Tada dolazi Duh – ustvrdio je Papa.

Tvrdnjom da je Crkva majka, a ne poduzetnica, Sveti Otac želi razmišljati o neplodnostima Crkve i o otvaranju plodnosti u vjeri. I danas trebamo moliti za Majku Crkvu, zbog mnogih sterilnosti Božjega naroda. Neplodnost zbog sebičnosti, zbog moći i tako redom; kada Crkva vjeruje da može sve, da može vladati savjestima ljudi; kada ide putem farizeja i saduceja, putem licemjerja, tada je Crkva neplodna – upozorio je Sveti Otac.

Treba moliti da se Crkva za ovaj Božić otvori Božjem daru, da se prepusti iznenađenju Duha Svetoga, da bude Crkva-Rodilja, Crkva-Majka. Često mislim kako je Crkva u nekim mjestima više poduzetnica nego majka. Promišljajući o sterilnosti Božjega naroda, o mnogim sterilnostima koje su Crkvu učinile neplodnom, danas, gledajući jaslice, molimo Gospodina da Crkvu učini plodnom, da Crkva prije svega bude majka, kao što je to i Marija – zaključio je Sveti Otac.

RV | Bitno.net