Četiri kardinala Katoličke Crkve koja su u rujnu prošle godine papi Franji poslali dubiu, odnosno pet pitanja vezanih uz ono što su osjećali kao nejasnoće u svezi s tumačenjem pobudnice Amoris Laetitia, poslali su novo pismo Papi u kojem su ga zamolili da ih primi na razgovor, zbog, kako su napisali, “doktrinalne konfuzije” koja je nastala u Crkvi.

Kardinali Raymond Burke, Carlo Caffarra, Walter Brandmüller te Joachim Meisner poslali su početkom svibnja pismo u kojem su izrazili zabrinutost zbog, kako su napisali, “konfuzije i nedostatka orijentacije” oko pitanja kojima se bavi postsinodalna pobudnica Amoris Laetitia. Podsjetimo se, pitanja kardinala bila su vezana uz situaciju udjeljivanja pričesti za katolike koji se nalaze u drugom, građanskom braku.

U pismu koje je u ime ostalih kardinala napisao Caffara navodi se kako je u godinu dana nakon obznanjivanja pobudnice došlo do takvih tumačenja njezinih pojedinih dijelova koja su “u suprotnosti s neprekinutim Učiteljstvom”.

“Unatoč činjenici da je prefekt Kongregacije za nauk vjere opetovano ponavljao kako se nauk nije promijenio, pojavila su se brojna priopćenja od pojedinih biskupa, kardinala, pa i biskupskih konferencija koja odobravaju ono što Učiteljstvo nikada nije odobravalo. Nije riječ samo o udjeljivanju pričesti osobama koje žive u objektivnom teškom grijehu i ne žele tu situaciju prekinuti, nego i o poimanju moralne savjesti koja je u suprotnosti s Tradicijom”, napisao je kardinal Caffara i nastavio:

“I tako se događa da ono što je u Poljskoj grijeh u Njemačkoj nije, da ono što je zabranjeno u nadbiskupiji Philadelphije jest dopušteno na Malti. Bolno je to vidjeti.”

Caffara je potom “ponizno i s poštovanjem” zamolio za audijenciju kod Pape kako bi kardinali razgovarali s njim, kako na temu dubie tako i na temu “konfuzije” koja vlada u pastoralu.

U uvodnom dijelu pisma kardinali iznova deklariraju svoju potpunu vjernost i bezuvjetnu ljubav za papu Franju, Kristovom vikaru i nasljedniku Petra. Svoju aktivnost objašnjavaju odgovornošću koju osjećaju prema svojoj kardinalskoj službi koja uključuje i savjetovanje pape.

Pismo je napisano početkom svibnja, pri čemu još nije dobilo odgovor, a sada ga je na svom blogu objavio vatikanist Sandro Magister.

Podsjetimo, biskupi Malte (na što se Caffara referira u svom pismu) u siječnju su objavili naputak svojim svećenicima u kojima su ih pozvali da osobama koje žive u “neregularnoj situaciji” i kojima je “ljudski nemoguće” suzdržavati se od spolnih odnosa udijele pričest. Nedugo nakon toga, slični naputak objavili su i biskupi Njemačke biskupske konferencije.

Istodobno, Poljska biskupska konferencija je nakon nedavnog redovitog zasjedanja objavila priopćenje u kojem se navodi kako nauk o pričešćivanju “razvedenih” ostaje isti onako kako ga je definirao sv. Ivan Pavao II. u skladu s Učiteljstvom: pričest mogu primati samo oni koji “žive kao brat i sestra”.

Slično je u već nekoliko navrata izjavio i prefekt Kongregacije za nauk vjere Gerhard Ludwig Müller.

Goran Andrijanić | Bitno.net