Da raščistimo odmah na početku – članovi redakcije portala Bitno.net vjeruju kako će glavnu, pa i presudnu ulogu u odabiru novoga pape imati Duh Sveti (pri čemu, naravno, uvažavamo postojanje slobodne volje svakog od pojedinih kardinala). Međutim, to nije razlog da u danima uoči konklava ne predstavimo kardinale koje mediji skloniji špekulacijama obično navode kao glavne kandidate za novoga biskupa rimskog. Ne činimo to zbog toga kako bi se takvim špekulacijama pridružili, nego da, jednostavno, našim čitateljima iznova predstavimo neke od najutjecajnijih i najzanimljivijih kardinala koje Katolička crkva u ovom trenutku ima. Uzbudljivo duhovno bogatstvo “jedinstva u različitosti” koje karakterizira Crkvu vidljivo je i u Božjim slugama koji čine njezin Kardinalski zbor, onaj koji će uskoro u Rimu izabrati novoga Papu.

Angelo Scola, nadbiskup Milana

Rođen 7. studenog 1941. u Malgrateu kod Milana, Scola je nakon okončanog studija filozofije na milanskom Katoličkom sveučilištu Svetog Srca i doktorske disertacije na temu kršćanske filozofije odlučio postati svećenikom. Važno za njegovu odluku bilo je poznanstvo tijekom studijskih godina s Luigijem Giussanijem, osnivačem katoličkog pokreta Comunione e Liberazione, s kojim će kardinal Scola ostati blisko povezan do današnjih dana. Za svećenika je zaređen 1970., nakon čega je napravio još jednu doktorsku disertaciju, ovaj put iz teologije na Sveučilištu u Fribourgu u Švicarskoj. Tema disertacije bio je sveti Toma Akvinski. Scola je tijekom 1970-ih bio urednikom talijanskog izdanja teološkog časopisa Communio kojeg su nakon Drugog vatikanskog sabora osnovali Joseph Ratzinger, Henri de Lubac i Hans Urs von Balthasar. U teološkom pogledu smatra ga se baštinikom škole koju čine spomenuti katolički mislioci.

U srpnju 1991. Scola je imenovan za biskupa talijanskog grada Grosseta. Na tom položaju ostao je do 1995. kada postaje rektorom Papinskog lateranskog sveučilišta, a 2002. je imenovan za patrijarha Venecije. Biskupom Milana, a riječ je o jednoj od najprestižnijih i najvećih katoličkih biskupija na svijetu, postao je 2011.

[facebook]Želiš li i dalje biti na izvoru istinitih informacija – klikni like[/facebook]

Stručnjak je za teološku antropologiju, koju je predavao na Lateranskom sveučilištu prije nego je postao rektor.

Dobar dio vatikanista, a među njima i Amerikanac John Allen Jr., naveli su Scolu kao vjerojatno glavnog kandidata za mogućeg novog papu. Smatra ga se vrhunskim teologom, skoro na razini Benedikta XVI,, koji uz to ima i vrlo simpatičan uvjerljiv javni nastup te intenzivno pastoralno iskustvo. Također, bio je u nekoliko zadnjih godina jednim od glavnih crkvenih velikodostojnika zaduženih za dijalog s muslimanima, a upravo će produbljavanje odnosa s islamom biti jedan od glavnih zadataka budućeg pape.

G. A. | Bitno.net