Augustin

Prestiž, karijera, posjedovanje stvari i osobâ, neobuzdana želja da se ugrabi sreća i na neki način stavi u džep, jer bolje je uvijek ju imati sa sobom, usađenu u srce. To je bio – kako je prije dvije godine objasnio papa Benedikt XVI. – niz vrijednosti mladoga Augustina. Niz u kojemu su na prvom mjestu dodirljiva dobra za koja se taj inteligentni mladić pun života uhvatio kako bi vidio otkrivaju li, osim površnih zadovoljstava, i nešto što bi dalo veće zadovoljstvo. Često se radije živi samo prolazni trenutak, zavaravajući se da on donosi trajnu sreću; radije se živi – jer se čini lakše – površno, bez razmišljanja; štoviše, strahuje se od traženja Istine, ili od toga da nas Istina pronađe, uhvati i promijeni naš život, kao što se dogodilo sa svetim Augustinom – istaknuo je Sveti Otac u katehezi na općoj audijenciji 25. kolovoza 2010. godine.

Augustin se, međutim, ne zaustavlja na tomu, nego se uspinje i teži prema sve većoj visini, prema nebu. Budući se svetac – tumači papa Benedikt XVI. – ne zna zadovoljiti tračcima svjetlosti na koje tu i tamo nailazi. I ne obeshrabruje se zbog počinjenih pogrešaka koje uočava, ili zbog prikupljenih neuspjeha, sve dok ne primijeti – ističe Papa – da je ona Istina, onaj Bog kojega je tražio svim snagama, bio uvijek kraj njega.

Velika je to pouka za one koji danas traže Boga i često plove usred valova ravnodušja koje sve relativizira. Draga braćo i sestre, želio bih reći svima, i onima koji su u teškom trenutku na putu vjere, ili pak onima koji slabo sudjeluju u životu Crkve, kao i onima koji žive kao da Bog ne postoji, da se ne boje Istine, da nikada ne prekinu hod prema njoj, da nikada ne prestanu tražiti, nutarnjim očima srca, duboku istinu o sebi i o stvarima. Bog neće propustiti darovati Svjetlost kako bi učinio da srce vidi, i Toplinu kako bi osjetilo da nas ljubi i da želi biti ljubljen – rekao je Sveti Otac na spomenutoj audijenciji. (rv/bitno.net)