Sveta Stolica objavila je 21. srpnja izjavu u vezi sa sinodalnim hodom u Njemačkoj, u kojoj se precizira da inicijativa koja je u tijeku u Njemačkoj nema snagu obvezivati biskupe i vjernike na nove načine upravljanja i nove pristupe doktrini i moralu.

„Kako bi se zaštitila sloboda Božjega naroda i obavljanje biskupske službe, čini se potrebnim precizirati da ‘Sinodalni hod’ u Njemačkoj nema snagu obvezivati biskupe i vjernike na nove načine upravljanja i nove pristupe doktrini i moralu. Ne bi bilo zakonito pokretati u biskupijama, prije dogovora postignutoga na razini opće Crkve, nove službene strukture ili doktrine, koje bi bile rana crkvenom zajedništvu i prijetnja jedinstvu Crkve“.

Izjava se nastavlja citirajući riječi pape Franje, sadržane u Pismu Božjem narodu koji je u hodu u Njemačkoj: „Opća Crkva živi u, i od partikularnih Crkvi, kao što partikularne Crkve žive i cvjetaju u, i od opće Crkve, a ako se nađu odvojene od cijeloga crkvenog tijela, slabe, trunu i umiru. Zbog toga je potrebno održavati uvijek živim i istinskim zajedništvo s čitavim tijelom Crkve“.

Želja je stoga da se prijedlozi za Hod partikularnih Crkvi u Njemačkoj spoje sa sinodalnim putom kojim ide opća Crkva, u svrhu uzajamnoga obogaćivanja i svjedočanstva jedinstva kojim tijelo Crkve očituje svoju vjernost Kristu Gospodinu, ističe se na kraju izjave.

Podsjetimo, u veljači ove godine Sinodalni put je podržao nacrte dokumenata koji, između ostaloga, pozivaju na ponovnu procjenu crkvenog pogleda na homoseksualnost, na ređenje žena, te na promjenu crkvenog stava po pitanju kontracepcije.

U razgovoru koji je  u svibnju ove godine Papa vodio s urednicima isusovačkih časopisa u Europi postavilo se pitanje Franjinog stava prema Sinodalnom putu u Njemačkoj.

„Predsjedniku Njemačke biskupske konferencije, biskupu Bätzingu, sam rekao: ‘U Njemačkoj postoji jako dobra Evangelička Crkva. Ne trebaju nam dvije’”, odgovorio je, između ostaloga, Sveti Otac te pozvao na čitanje pisma kojega je uputio Crkvi u Njemačkoj.