Don Dražen je rođen 25. rujna 1968. u Duvnu, danas Tomislavgrad, BiH, u hrvatskoj katoličkoj obitelji, od oca Kreše i majke Danice rođ. Ćurić, koji žive u Prisoju. Ima brata Grgu, oženjena, koji je s obitelji nastanjen u Splitu.

Školski put i uspjeh. Dražen je pohađao osmogodišnju školu u Prisoju: 1975.-1983. Biskup Pavao Žanić primio ga je u sjemenište i poslao u humanističku gimnaziju „Ruđer Bošković“ u Dubrovnik: 1983.-1987., gdje je maturirao u lipnju 1987.

Dražen je nastavio put prema svećeništvu u bogosloviji studirajući filozofiju i teologiju u Sarajevu: 1987.-1993. (posljednja godina na Bolu). Na istoj Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi, koja je tada bila pripojena Katoličkomu bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, diplomirao je s radnjom “Od konstitucije ‘Romanos Pontifices’ (1881.) do dekreta ‘Romanis Pontificibus’ (1975.)“ kod tadašnjega profesora na teologiji, sadašnjega biskupa u Mostaru msgr. Ratka Perića. Diploma mu je izdana 16. lipnja 1994.

Poslan je 1995. godine na studij crkvenoga prava u Rim na Papinsko sveučilište Urbanijanu, sa stipendijom Kongregacije za širenje vjere i boravkom u misijskom Papinskom Zavodu sv. Petra apostola. Postigao je magisterij iz kanonskoga prava 23. lipnja 1997. s tezinom: „I rapporti tra il Vescovo diocesano e i Religiosi nell’attività apostolica della Diocesi secondo il C.I.C. (cann. 678-683).“ /Odnosi između dijecezanskoga biskupa i redovnika u apostolskoj djelatnosti Biskupije prema Zakoniku kanonskoga prava (kan. 678-683)/.

U školskoj godini 1996.-1997. pohađao je tečaj i položio ispite „administrativne prakse“ na istoimenu Studiju pri Kongregaciji za kler. Odslušao je i položio u akademskoj godini 1997.-1998. predmete potrebne za upis na doktorat iz kanonskoga prava. Disertaciju je najviše radio u Mostaru kao službenik na Ordinarijatu od 1998. godine. Obranio je doktorsku tezu na Fakultetu kanonskoga prava Sveučilišta Urbanijane, 18. lipnja 2001. Moderator mu je bio prof. Vittorio Pio Pinto, danas sudac na Rimskoj Roti. Godine 2003. objavio je u Mostaru dio teze na talijanskom: “Il Triangolo: i Frati Francescani OFM, il Vescovo diocesano e il Clero diocesano nella Diocesi di Mostar-Duvno dal 1881 al 1975 alla luce dei cinque più importanti documenti” /Trokut: Manja braća franjevci, Dijecezanski biskup i Dijecezanski kler u Mostarsko-duvanjskoj biskupiji od 1881. do 1975. u svjetlu pet najvažnijih dokumenata/.

Svećenički put i službe. Prošavši pripremne i odgojne faze u malom i velikom sjemeništu, primio je red đakonata po rukama biskupa Žanića, 13. ožujka na Bolu, a red prezbiterata u Prisoju, 29. lipnja 1993. Za misničko geslo uzeo je biblijske riječi: „Hvalit ću te, Gospodine Bože moj, svim srcem svojim, slavit ću ime tvoje dovijeka“ (Ps 86,12). Mladu je Misu slavio u Prisoju, 25. srpnja 1993. Dvogodišnju kapelansku službu obavljao je u katedralnoj župi Marije Majke Crkve u Mostaru i ujedno predavao vjeronauk u mostarskoj gimnaziji (1993.-1995.). Završivši studij u Rimu, postavljen je za vicekancelara 1998. na Biskupskom ordinarijatu i osobnoga tajnika biskupova 2000. godine. Istodobno, kao župni upravitelj rješavao je administrativna pitanja vezana za župu Grude, koju su uzurpirala trojica franjevaca otpuštena iz Reda i suspendirana od svećeničkog djelovanja. Bio je također profesor prava na Teološkom institutu u Mostaru (2003.-2006.).

Kardinal Giovanni Battista Re, pročelnik Kongregacije za biskupe, zatražio je od mostarskoga biskupa vlč. don Dražena u službu na istoj Kongregaciji Svete Stolice. Biskup ga je stavio na raspolaganje Kongregaciji, gdje je primljen 1. travnja 2006. Od veljače 2011. suradnik je i Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata u slučajevima podjeljivanja oprosta od tvrde i neizvršene ženidbe. Dana 13. svibnja ove godine Sveti Otac odlikovao ga je naslovom monsinjora.

Osim spomenute doktorske radnje na talijanskom, msgr. Kutleša priredio je monografiju „Ogledalo Pravde – Biskupski ordinarijat Mostar o navodnim ukazanjima i porukama u Međugorju“, Mostar, 2001. Kompjutorski je priredio za tisak djelo msgr. dr. Marka Perića (kotorskoga biskupa, 1981.-1983.), „Hercegovačka afera“, 2002. Napisao je biografsku studiju od 60 stranica „Don Ante Zrno“, objavljenu u monografiji don Bože Goluže, Svjedoci vjere i rodoljublja, Mostar, 2005., str. 529-589. Od 2004. u mostarskom biskupijskom mjesečniku Crkvi na kamenu sustavno uređuje rubriku “Pravni odgovori i savjeti”. Do sada je objavio preko 80 stručnih i preglednih članaka iz područja crkvenoga prava.

U sjemenišnom i svećeničkom životu pokazao se marljivim i poučljivim, svjestan odgovorna služenja Bogu, Crkvi i narodu.

Za porečko pulskog biskupa koadjutora imenovao ga je papa Benedikt XVI. 17.listopada 2011. godine, a za biskupa je zaređen u porečkoj katedrali 10. prosinca 2011. godine.

Neka ga Otac nebeski u novoj crkvenoj službi obdari Duhom Svetim! (Lk 11,13).