GROZD

Nevladina udruga Grozd (Glas roditelja za djecu), zajedno s 36 drugih udruga, uputila je pismo potpredsjednici Vlade i ministrici socijalne politike i mladih, Milanki Opačić te ministru znanosti, obrazovanja i sporta Željku Jovanoviću, povodom odluke Ministarstva obrazovanja o izradi novog programa “zdravstvenog odgoja”. Pismo donosimo u cijelosti.

Poštovana potpredsjednice Vlade RH, poštovani gospodine ministre,

Pozdravljamo Vaše najave o uvođenju zdravstvenog odgoja u hrvatske škole. Cjeloviti odgojni program svakako može značajno pridonijeti zdravstvenoj preventivi i sretnom odrastanju djece i mladeži.

Također, veseli nas što ste po pitanju vjeronauka u školama, kako saznajemo iz medija, odlučili poštovati ustavno pravo roditelja na odabir. Vjerujemo da ćete jednako tako dosljedno omogućiti ostvarivanje tog roditeljskog prava i u zdravstvenom odgoju koji također vrlo duboko zadire u vrijednosni sustav roditelja i djece. Nadamo se da ćete prilikom uvođenja zdravstvenog odgoja u škole omogućiti da roditelji i djeca u školi odaberu i program naše udruge koji je pokazao visoku kvalitetu i za koji su velik interes pokazali deseci tisuća roditelja i djece.

Pluralizam i pravo roditelja da odlučuju o odgoju svoje djece

Da bi program zdravstvenog odgoja bio uspješan, on ne smije posredovati samo informacije odnosno samo obrazovanje, već treba biti i odgojan. Naime, “znanost o odgoju (pedagogija) odavno je spoznala da informacije same po sebi ne odgajaju” (iz “Izjave o zdravstvenom odgoju” koju je 2007. g. potpisalo 255 akademika i doktora znanosti). Primjerice, pušači imaju informaciju da je pušenje štetno za zdravlje, pa ipak i dalje puše.

Kad govorimo o odgoju, pa tako i o spolnom odgoju, moramo reći da je on “u biti vrijednosna kategorija koja uključuje, osim stjecanja znanja, i intenciju, stremljenje prema usvajanju pozitivnih kulturnih, duhovnih i etičkih vrijednosti koje omogućavaju izgradnju osobnih stavova i cjeloviti razvoj osobnosti.” (iz spomenute Izjave).

U odgoju djece najvažniju ulogu imaju njihovi roditelji. Prema Konvenciji o pravima djeteta, države potpisnice su dužne roditeljima pružiti odgovarajuću pomoć u odgoju njihove djece (čl. 18). Vrlo je važno uzeti u obzir ovu činjenicu da su roditelji prvi i glavni odgojitelji, dok škola treba pomagati roditeljima, a nikako im ne smije nametati nešto što je suprotno njihovom vrijednosnom sustavu. Dakle, treba im pomoći u odgoju, a ne preodgajati njihovu djecu. Tu činjenicu potvrđuje i Ustav RH (čl. 63) koji kaže da roditelji “…imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece.” Također, cijeli niz međunarodnih dokumenata ističe pravo roditelja da odgajaju djecu u skladu sa svojim vjerskim, moralnim ili filozofskim uvjerenjima. Pravo da biraju obrazovanje za svoju djecu roditeljima daje i Opća deklaracija o pravima čovjeka (čl. 26).

Zašto je to važno kod zdravstvenog, a pogotovo spolnog odgoja? Spolni odgoj nije matematika. Svi roditelji u Hrvatskoj uče istu matematiku svoju djecu, no s obzirom na različite vrijednosne sustave roditelja, oni na vrlo različite načine odgajaju svoju djecu u spolnosti. Prisutnost različitih svjetonazora u pitanjima koja se tiču spolnosti uočavamo i općenito u društvu. Škola, shodno tome, ne može svoj djeci nametnuti jedan, uniformni program zdravstvenog ili spolnog odgoja jer bi to značilo negiranje pluralnosti i prava velikog broja roditelja te povratak u neka, nadamo se, prošla vremena u kojima se samo jedan svjetonazor (“znanstveni marksizam”) tretirao kao jedina znanstveno validna, vrijednosno neutralna i objektivna znanstvena paradigma. Uvođenje samo jednog uniformnog programa svakako bi izazvalo veliku i nepotrebnu buru u javnosti te nezadovoljstvo jednog dijela nastavnika, roditelja i učenika. Ako budu zadovoljni jedni, neće biti zadovoljni drugi ili obrnuto.

Pozivamo Vas stoga da u škole uvedete barem dva programa zdravstvenog odgoja kako bi roditelji, u suradnji s djecom, mogli odabrati onaj koji je u skladu s njihovim sustavom odgojnih vrijednosti i svjetonazorom.

Sa zadovoljstvom ističemo da je naša roditeljska udruga Glas roditelja za djecu – GROZD napravila velike pomake u senzibilizaciji hrvatske javnosti o roditeljskim pravima. Tako je spomenuta roditeljska prava, kao i još neka druga prava iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, podržalo 202.409 hrvatskih građana u prosincu 2008. g. putem peticije “Potpisujem Deklaraciju”. Akciju je pokrenula naša udruga, a u nju se uključila 61 udruga i 9 najvećih vjerskih zajednica u RH.

Europski odbor za socijalna prava Vijeća Europe, razmatrajući ovo pitanje, u svojoj Odluci iz 2009. g. također potvrđuje pravo roditelja da “upute i savjetuju svoju djecu, da izvršavaju u odnosu na svoju djecu prirodne roditeljske funkcije odgajatelja, ili da vode svoju djecu na put koji je u skladu s vjerskim ili filozofskim uvjerenjima roditelja”.

Program zdravstvenog odgoja i obrazovanja udruge Glas roditelja za djecu – GROZD

Kao što vjerojatno znate, MZOŠ je 2006. g. objavio natječaj za izradu programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja na koji su bile pozvane sve institucije, organizacije i pojedinci koji se bave zdravstvenom preventivom djece i mladih. Među 23 programa koja su pristigla na natječaj, programi naše udruge Glas roditelja za djecu – GROZD bili su ocijenjeni kao uvjerljivo najbolji.

Udruga Glas roditelja za djecu danas broji preko 40.000 članova. Među članstvom je i više od stotinu doktora znanosti. Za izradu programa angažirali smo 21 stručnjaka iz različitih institucija koje se bave zdravstvenom preventivom. Program je prije predaje na natječaj dobio 9 izvrsnih recenzija od vrhunskih stručnjaka iz svih područja obuhvaćenih zdravstvenim odgojem. Ti su stručnjaci potvrdili znanstvenu utemeljenost i odličnu metodičku dorađenost programa. Katedra za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu potvrdila je da je naš program u potpunosti u skladu sa svim hrvatskim zakonima i međunarodnim propisima o zaštiti prava i interesa djece. Naš su program podržale četiri najveće vjerske zajednice u Hrvatskoj. Podrška različitih vjerskih zajednica potvrđuje da program ne promovira svjetonazor pripadnika samo jedne vjeroispovijesti već općeljudske vrijednosti dobre za svakog čovjeka.

Potporu provođenju programa u školama dalo je i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te dvije stručne agencije: Agencija za odgoj i obrazovanje te Agencija za strukovno obrazovanje.

Eksperimentalna provedba programa 2008. g. pokazala je odlične rezultate. Djeca, roditelji i nastavnici bili su vrlo zadovoljni programom i zaželjeli su da se on provodi i u buduće.

Zaključno

Nažalost, ministarstvo u prošlom sazivu, na čelu s g. Primorcem, a kasnije i g. Fuchsom nije doraslo ovom našem prijedlogu koji uključuje uvođenje više programa te poštuje načelo pluralnosti i roditeljska prava. Zbog toga se razvila nepotrebno žučna javna rasprava, a u konačnici sve je završilo na štetu djece koja nisu dobila prijeko potreban zdravstveni odgoj.

Nadamo se da ćete Vi uvesti zdravstveni odgoj u škole i pri tome poštovati pluralnost i roditeljska prava. Na taj će način biti zadovoljni svi, naravno osim one manjine koja se zalaže za isključivost, netoleranciju i jednoumlje. No, vjerujemo da Vi nećete odabrati tu stranu.

Molimo Vas da nam javite kad biste nas mogli primiti na sastanak na kojem bismo imali prilike razmijeniti mišljenja u vezi ove važne problematike.

S poštovanjem,

Ladislav Ilčić, predsjednik udruge Glas roditelja za djecu – GROZD

U Zagrebu, 06. ožujka 2012.