Foto: Enrique Cornejo @ wikimedia

U Vatikanu je tijekom posebne tiskovne konferencije održane jučer predstavljen “Novi okvir ekonomskog upravljanja u Svetoj Stolici”. Predstavljene su nove važne inicijative za unaprjeđenje ekonomskog i administrativnog upravljanja Svete Stolice i Države Grada Vatikana. Te promjene koje je pokrenulo novo Tajništvo za ekonomiju slijede detaljnu analizu rezultata i preporuka papinskog savjetodavnog stručnog povjerenstva za uređenje ekonomsko-upravnog ustroja Svete Stolice (Pontificia Commissione Referente di Studio e di Indirizzo sull’Organizzazione della Struttura Economico-Amministrativa della Santa Sede, skraćeno COSEA) i smatraju se bitnima za rješavanje utvrđenih slabosti i rizikâ te istodobno za stvaranje nove platforme za unaprjeđenje ekonomskog upravljanja u budućnosti. Sve su promjene potvrđene na nedavnim susretima Vijeća za ekonomiju i Vijeća kardinalâ i odobrene su od Svetog Oca. Promjenama su obuhvaćeni APSA (Administratio Patrimonii Sedis Apostolicae – Uprava imovine Apostolske Stolice), Mirovinski fond, vatikanski mediji i IOR (Ustanova za religijska djela). 

Kardinal George Pell, pročelnik Tajništva za ekonomiju najavio je također pokretanje Project Management Office-a (PMO), koji će voditi Danny Casey, bivši business manager Sidnejske nadbiskupije, koji će imati za cilj primjenu i uvođenje nekih predloženih promjena, počevši s prijenosom Redovnog odsjeka APSA-e na Tajništvo za ekonomiju.

U rujnu 2014. Tajništvo za ekonomiju počet će s pripremom budžeta za 2015. Cilj je da svi dikasteriji i uprave izrade budžet kojeg će se držati tijekom godine. Za troškove (unutar dogovorenog okvira) bit će odgovoran svaki pojedini dikasterij i uprava. Svi rashodi će tijekom naredne godine biti provjeravani na temelju planiranog budžeta i za svako prekoračenje rashoda odgovornost će izravno snositi dotični dikasterij odnosno uprava.

Prebacivanje Redovnog odsjeka APSA-e na Tajništvo za ekonomiju, kako je rečeno na tiskovnoj konferenciji, predstavlja važan korak kojim se navedenom tajništvu omogućuje provedba njegovih zadaća ekonomske kontrole i nadzora nad tijelima Svete Stolice, uključujući politike i procedure vezane uz nabave i prikladnu raspodjelu ljudskih resursa kao što je to definirano u motu propriu Fidelis dispensator et Prudens. Ključna početna zadaća bit će nastavak uspostave tješnjih odnosa sa svim glavnim središnjim bankama kojim će se nastaviti jamčiti likvidnost i financijsku stabilnost Svete Stolice. 

Tajništvo za ekonomiju imenovalo je tehnički odbor koji će proučavati stanje u Mirovinskom fondu i do kraja 2014. iznijeti prijedloge Tajništvu za ekonomiju. Vijeće je ustanovilo da su sredstva za sadašnje mirovine i za buduću generaciju osigurana, ali fond mora zajamčiti dovoljno sredstava također za buduće naraštaje u svijetu koji se stalno mijenja. Mnoge se zapadne zemlje posljednjih godina suočavaju sa izazovima u svom mirovinskom sustavu. Predviđa se da će novi statuti biti dovršeni do kraja 2014. kako bi se ustroj Mirovinskog fonda uskladio s novom ekonomsko-upravnom strukturom Svete Stolice. Na čelu tehničkog odbora bit će mons. Brian Ferme. Svojim će mu stručnim savjetima i profesionalnim iskustvom i znanjem pomagati četiri stručnjaka laika: Bernhard Kotanko (Austrija), Andrea Lesca (Italija), Antoine de Salins (Francuska), Prof. Nino Savelli (Italija). U odboru će biti također predstavnici Tajništva za ekonomiju, Državnog tajništva i Mirovinskog fonda.

Nadalje, imenovan je odbor koji će predložiti reformu vatikanskih medijâ. Odbor će objaviti izvješće i plan reforme u narednih dvanaest mjeseci nakon što razmotri izvješće COSEA-e. Ciljevi su prilagoditi medije Svete Stolice novim trendovima u korištenju medija, unaprijediti njihovu koordinaciju i postupno i osjetno postići značajne financijske uštede. Na temelju pozitivnih iskustava s nedavnim inicijativama poput aplikacije Pope App i Papina korisničkog računa na Twitteru, ojačat će se digitalni kanali kako bi se zajamčilo da poruke Svetog Oca dopru do što većeg broja vjernika u čitavom svijetu, osobito do mladih.
U odbor je izabrano vatikansko osoblje i međunarodni stručnjaci. Ključ kojim se vodilo u njihovu izboru je njihova stručnost u komunikaciji.

Nakon što je Sveti Otac 7. travnja ove godine potvrdio misiju IOR-a i pod vodstvom Tajništva za ekonomiju i Vijeća za ekonomiju, IOR je najavio plan za slijedeću razvojnu fazu. Vijeće kardinalâ Svetog Oca (C9), Tajništvo za ekonomiju, nadzorno povjerenstvo kardinalâ i sadašnji nadzorni odbor IOR-a zajednički su odlučili da taj plan mora provesti izvršni tim pod vodstvom Jean-Baptiste de Franssua. De Franssu će preuzeti dužnost novog predsjednika IOR-a 9. srpnja. 

U naredne tri godine Statuti IOR-a bit će revidirani i njegove aktivnosti uređene na drukčiji način, vodeći se s tri strateška prioriteta: ojačati poslovanje IOR-a; postupno prebaciti upravljanje imovinom na novi i središnji Vatican Asset Management (VAM), kako bi se spriječilo da različite vatikanske ustanove obavljaju iste poslove; usredotočiti aktivnosti IOR-a na financijsko savjetovanje i usluge platnog prometa za kler, kongregacije, biskupije i vjernike laike zaposlene u Vatikanu.

IOR je u fazi mirne tranzicije. Prva faza reforme, koja se provodila pod vodstvom Ernsta von Freyberga, je dovršena. Učinjeni su izvanredni pomaci kroz usvajanje međunarodnih standardâ; transparentnost koja je time postignuta vidljiva je u drugom godišnjem izvješću koje je u cijelosti potvrdila revizorska kuća Deloitte. Provodi se novi sistem borbe protiv pranja novca (anti-money-laundering – AML) i nastavljaju se poduzimati svi mogući napori kako bi se cjelokupni rad IOR-a prilagodilo novom okviru. 

U različitim financijskim tijelima vezanim uz Tajništvo za ekonomiju slijedilo se opći model stručne suradnje klerika i laika. Točnu narav te suradnje u IOR-u tek treba odrediti. Petorica članova kardinalskog povjerenstva za nadzor IOR-a (Commissione Cardinalizia dello IOR) IOR-a nastavit će s radom a pridružit će im se i zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Članovi toga povjerenstva su kardinali Santos Abril y Castello, Thomas Christopher Collins, Pietro Parolin, Christoph Schönborn i Jean-Louis Tauran. Šest članova laika imenovat će Vijeće IOR-a. Generalni tajnik Tajništva za ekonomiju mons. Alfred Xuereb bit će tajnik Vijeća IOR-a bez prava glasa.

IKA/Bitno.net