U crkvu Gospe od Anđela, u prigodi proslave 800. godina prvog franjevačkog samostana i crkve Gospe od Anđela, u petak 19. listopada donesene su, za trajno čuvanje i štovanje, relikvije sv. Franje

Relikvije sv. Franje donio je fra Damian Patrascu, generalni postulator franjevaca konventualaca. Relikvije su prvog stupnja, dio kosti svetog Franje, dar župi Gospe od Anđela i njezinom župniku don Stipanu Bodrožiću.

Nakon što je don Ivan Bodrožić pročitao popratni službeni tekst o relikvijama sv. Franje, na latinskome i hrvatskom, pred župnim vratima crkve Gospe od Anđela, relikvije su unesene u crkvu i odložene na oltar.

A relikvijar, u kojem su pohranjene relikvije-kosti sv. Franje, na trajno čuvanje, dar su Župnog, Pastoralnog i Ekonomskog vijeća, Župe Gospe od Anđela.

IKA | Bitno.net