U Francuskoj je prošlog mjeseca zabilježeno gotovo pedeset djela vandalizma na vjerskim objektima, objavio je Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians, međunarodna udruga koja se bavi borbom protiv diskriminacije kršćana.

Jedan od najtežih zabilježenih slučajeva dogodio se u bazilici Saint-Denis u blizini Pariza. Vandali su ušli u gotičku crkvu u kojoj su pokopani francuski monarsi, razbili vitraj te polomili orgulje i crkveni kor.

Na oltaru crkve u Saint-Gilles oštećen je reljef, tako što je Kristovoj figuri otkinuta glava, a u crkvi Notre-Dame des Enfants u Nimesu, nepoznati su počinitelji provalili u tabernakul te posvećene hostije zalijepili na križ kojega su nacrtali koristeći izmet.

Biskup Nimesa, Robert Wattebled, nakon incidenta je izjavio kako se “pod ovim uvjetima bogoštovlje u crkvi više ne može slaviti sve dok se ne izvrši pokornički obred zbog počinjene profanacije”. Ovim činom “povrijeđena su najdublja uvjerenja vjernika”, rekao je biskup te dodao da crkveni vođe sada stoje pred pitanjem kako držati crkve otvorenima bez “velikog rizika vandalizma”.

Komentirajući ove napade Ellen Fantini iz Observatoryja je rekao da “iako motivi nisu uvijek poznati, mnogi su jasno usmjereni protiv katolika”

“Dok postoji dovoljno volje i resursa za štićenjem drugih objekata koji su česta meta napada, čini se da se takav pristup ne odnosi na crkve”, ustvrdio je Fantini čija je udruga prošle godine zabilježila preko 500 napada i diskriminacijskih djela protiv kršćana u Francuskoj.

Premda se počinitelji ovakvih napada često ne otkriju, izvršni direktor Observatoryja smatra da se na temelju onoga što je u prošlosti zabilježeno u Francuskoj “može pretpostaviti da su glavni izvršitelji anarhisti, feministi, i islamski aktivisti”.

Ivo Džeba | Bitno.net