U Poljskoj je sve više žena koje se odlučuju za poziv posvećene djevice, laičkog reda koji je prisutan u Crkvi od njezina početka, a obnovio ga je papa Pavao VI., objavila je KNA.

Katolička Crkva u Poljskoj u 2022. godini dobila je 38 posvećenih djevica i 22 posvećene udovice. Prema navodima Crkve, u Poljskoj ima 398 djevojaka koje su na taj način život vezale uz Krista, kao i 396 posvećenih udovica i jedan udovac.

Posvećene djevice laički su oblik redovništva, koji je ponovno zaživio nakon Drugog vatikanskog koncila. Obnovio ga je papa Pavao VI. 1970. godine nakon što je oko 11. stoljeća pao u zaborav.

Radi se o posebnom pozivu kod kojeg osoba ne pripada niti jednom redu ili organizaciji posvećenog laištva poput npr. Opusa Dei, već je odgovorna direktno biskupu (ili osobi koju je biskup delegirao), a živi “običnim” životom u svijetu, baveći se svojim svakodnevnim dužnostima i poslovima te sama financira svoje potrebe. Također posvećene djevice ne žive u samostanu već u sekularnom okruženju, iako više posvećenih djevica može izabrati život pod zajedničkim krovom. Obred posvećenja izvršava biskup, a njegova posebnost uključuje vjenčanicu, veo i prstenje te prostraciju kao kod svećeničkog ređenja (video isječke s jednog takvog obreda možete pogledati OVDJE).

Poznate posvećene djevice kroz povijest bile su, među ostalim, sveta Cecilija, sveta Agneza i sveta Lucija.

Dodajmo kako je početkom srpnja 2018. Vatikan objavio nove smjernice kojima su precizirani uslovi života onih žena koje su se odazvale pozivu te onih koje im se žele priključiti.

Za razliku od posvećenih djevica, broj redovnika i redovnica u Poljskoj kontinuirano opada. Prema navodima Poljske biskupske konferencije, krajem 2021. u toj je zemlji bilo oko 16.300 redovnica, što je za 460 manje nego u prethodnoj godini. A godine 2016. u Poljskoj je bilo više od 18.000 redovnica.

Broj pripadnika muških redova u godinu dana smanjio se s 10.991 na 10.703, a 2016. bilo ih je gotovo 12.000.

Trenutačno se oko 1.300 mladića u Poljskoj priprema za stupanje u redovnički život, a među njima je 447 stranaca.