U Španjolskoj će svaki prijenos svete mise ubuduće morati odobriti nadležni mjesni biskup, stoji u novim smjernicama Španjolske biskupske konferencije za prijenose euharistijskih slavlja na televiziji, radiju, internetu i društvenim mrežama.

Smjernice Povjerenstava BK za komunikacije i liturgiju objavljene su u utorak 5. prosinca, a odobrio ih je opći sabor Španjolske biskupske konferencije na zasjedanju u studenom, prenosi Informativna katolička agencija.

Iako u dokumentu stoji da se radi o preporukama, predviđeno je da svaki biskup odredi i objavi pravila za svoju biskupiju. Također, svaki dijecezanski biskup može imenovati predstavnika zaduženog za ova pitanja.

Pozadina novih smjernica je osigurati kvalitetu usluga.

“Kvaliteta prijenosa zahtijeva pripremu u istoj mjeri kao i misa, osobito propovijed“, stoji u dokumentu Španjolske biskupske konferencije. Tijekom pandemije Covida-19, prijenos euharistije pomogao je održavati vjerski život, omogućivši vjernicima da prate slavlja u toj iznimnoj situaciji. To valja zadržati, ali uz istovremenu prilagodbu propisa.

„Prijenos nije samo tehničko sredstvo, to je suvremena umjetnost koja može prenijeti ljepotu kršćanske liturgije“, navodi se.

Svećenici svaki prijenos euharistije trebaju najaviti biskupu ili osobi delegiranoj za ta pitanja, kao i platformu na kojoj će se sveta misa emitirati, uključujući društvene mreže, radio i televizijske kanale. Svako emitiranje mora odobriti prelat ili delegirana osoba.

U brošuri su navedena neka posebna pravila za prijenos mise: mora se odvijati kao live stream i ne smije se snimati, obično se misa treba slaviti u nazočnosti vjernika i na prikladnom mjestu kao što je crkva ili kapelica. Biskupi pozivaju slavljenike da koriste namijenjene liturgijske tekstove, da odgovore na potrebe i onih koji nisu nazočni fizički te da propovijed bude prikladna i dobro pripremljena.

Priručnik ujedno podsjeća da praćenje slavlja mise na televiziji, radiju ili internetu ne ispunjava posve nedjeljnu obvezu. “Ne bi bilo pošteno, međutim, zaboraviti prednosti koje prijenos mise donosi vjernicima koji joj nisu u mogućnosti osobno nazočiti.”

Biskupi također pozivaju vjernike da se unutarnje pripreme za praćenje bogoslužja u prijenosu, jer liturgija ne bi smjela biti promatrana kao tek još jedan programski prilog na televiziji ili radiju.