Pad broja katolika u Austriji nastavio se i prošle godine, premda je relativno stabilan, proizlazi iz podataka što su ih u srijedu 11. siječnja objavile austrijske biskupije, a prenio Kathpress.

S danom 31. prosinca 2022. u Austriji je bilo 4,73 milijuna katolika, nasuprot 8,9 milijuna ukupnog broja stanovnika. Broj katolika u 2021. iznosio je prema podacima Austrijske biskupske konferencije 4,83 milijuna, što predstavlja pad od 1,96 posto. Pad broja vjernika zabilježen je u svim austrijskim biskupijama.

Jedan od razloga smanjenja broja katolika nalazi se u povećanom broju onih koji su napustili Crkvu, u 2022. njih je bilo 90.808. Pretpostavlja se da je visoki broj onih koji su napustili Crkvu povezan s osobnim udaljavanjem od Crkve, što se pojačalo u okolnostima pandemije proteklih godina. Prema podacima biskupija, taj je trend protekle godine dodatno pojačan zbog napetih gospodarskih prilika.

U 2021. godini Katoličku Crkvu napustilo je 72.222 osoba, a 2020. njih 58.727. Broj onih koji su napustili Crkvu bio je posebno velik 2010., tada je 85.960 službeno istupilo iz Crkve.

Zajedno s podacima o broju katolika, objavljena je i službena statistika o crkvenom životu u Austriji. Prema tim podacima, u 2022. godini u Crkvu je primljeno ili ponovno primljeno 4.449 osoba. To je nešto manje od 2021., kad ih je primljeno 4.520, a istodobno nešto više od 2020., kad ih je primljeno 4.068.

U protekloj godini 630 osoba iskoristilo je pravo na povlačenje odluke o istupu iz Crkve. Riječ je o onima koji su izjavili da žele napustiti Crkvu, ali su ju povukli unutar roka od tri mjeseca nakon razgovora s predstavnicima Crkve. Broj osoba koje su na taj način odustale od napuštanja Crkve značajno je porastao u odnosu na 2021. godinu, kad ih je bilo 552, kao i na 2020., kad je zabilježen 461 takav slučaj.

Podaci o broju katolika u Austriji imaju preliminarni karakter, budući su moguće još manje korekcije jer sve biskupije nisu u potpunosti obradile podatke za posljednje mjesece. Očekuje se da će se broj osoba koje su napustile Crkvu kao i onih koje su povukle svoju odluku još lagano povećati u odnosu na objavljene podatke. Još nisu dostupni podaci o onima koji su prošle godine kršteni nakon navršene 14. godine života. Takvih je u 2021. bilo 287, a godinu dana ranije 417.

Mjerodavni čimbenici za lagani pad broja katolika nisu samo odnos između broja onih koji su napustili Crkvu i onih koji su joj pristupili, nego i odnos između broja krštenih i umrlih kao i broja doseljenika naspram broju iseljenika, napominje Kathpress.