Carigradski ekumenski patrijarh Bartolomej kritizirao je podršku dijela pravoslavnog svijeta i moskovskog patrijarha Kirila viziji svijeta Vladimira Putina, prenosi Aleteia.

Prigrlivši ideologiju “ruskog svijeta”, koju Putin i Kiril dijele, zabija se klin usred pravoslavnog kršćanstva, što ima ozbiljne posljedice za Crkvu i društvo u cijelom svijetu, ustvrdio je Bartolomej u predavanju u sklopu inicijative “Konferencija o svjetskoj politici – za razumno otvoreni svijet”  održane sredinom prosinca u Abu Dhabiju.

Bartolomej, koji kao carigradski patrijarh ima posebno mjesto među pravoslavnim poglavarima, Putinov rat u Ukrajini nazvao je “nepravednom agresijom” koja “predstavlja najgoru europsku geopolitičku i humanitarnu krizu od Drugog svjetskog rata”.

Ideologija “ruskog svijeta” koja stoji u temelju agresije Rusije na Ukrajinu ima i svoje povijesne prethodnice, istaknuo je Bartolomej. Još u 19. stoljeću Moskva je instrumentalizirala religiju u skladu s ideologijom panslavizma koja je služila kao instrument ruske vanjske politike.

Ideju prema kojoj se Crkve organiziraju po načelu etničke pripadnosti Ekumenski patrijarhat u Carigradu je 1872. osudio kao herezu etnofiletizma, koja je u “očitoj suprotnosti s univerzalnom evanđeoskom porukom, kao i s načelom teritorijalnog upravljanja koje definira organizaciju naše Crkve”.

Ta hereza je međutim, tvrdi Bartolomej, bila korisna za ciljeve Moskve jer je slavenske pravoslavne vjernike udaljila od utjecaja Ekumenskog patrijarhata: “Cilj ove strategije bio je stvoriti, unutar Osmanskog Carstva, a kasnije u obliku samostalne države, zasebnu političku silu, u službi ruskog prodora prema toplim morima”.

Ruska pravoslavna crkva od raspada Sovjetskog Saveza stavila se u službu politike, a osobito nakon izbora Kirila za moskovskog patrijarha 2009. godine, dodao je Bartolomej, i sada aktivno sudjeluje u promicanju ideologije “ruskog svijeta”.

“Moskva bi trebala predstavljati središte tog ‘svijeta’, čija bi misija bila borba protiv dekadentnih vrijednosti Zapada”, rekao je Bartolomej. “Ta ideologija instrument je legitimacije ruskog ekspanzionizma i temelj njegove euroazijske strategije. Veza s prošlošću etnofiletizma i sadašnjošću ‘ruskog svijeta’ je očita. Vjera tako postaje okosnica ideologije Putinova režima”.

Napetosti između Ekumenske carigradske patrijaršije i Moskovske patrijaršije postoje još od pada Carigrada 1453., nakon čega je Moskva tvrdila kako će postati “treći Rim”, preuzimajući ulogu koju je u istočnom kršćanstvu ranije imao Carigrad. U nedavnoj prošlosti te su se napetosti očitovale 2016., kada je Moskva odustala od sudjelovanja u dugo planiranom Svetom i velikom Saboru Pravoslavne Crkve na otoku Kreti, te 2019., kada je Carigrad dao autokefalnost Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, koja je neovisna o Moskovskoj patrijaršiji.

“Invazija na Ukrajinu 24. veljače polarizaciju je dovela do usijanja”, ističe Bartolomej. “Dvosmisleno stajalište patrijarha Kirila o ratu i podrška politici predsjednika Putina izazvali su oštre kritike unutar pravoslavnog svijeta, i šire”.

Takvo stanje pogoršava podjele među raznim pravoslavnim Crkvama u ostatku svijeta, upozorava Bartolomej: “Neke se Crkve slažu s Ekumenskim patrijarhatom; drugi, čije su zemlje previše ovisne o Rusiji, slijepo podržavaju Moskovsku patrijaršiju; treći radije suučesnički šute”.

“U međuvremenu, Ruska Crkva koristi moć države da uspostavi svoj utjecaj na kanonskom području drugih Crkava, usprkos najelementarnijim pravilima crkvene organizacije pravoslavlja”, dodaje Bartolomej. “Njezino upletanje u Afriku predstavlja se kao kaznena akcija protiv Aleksandrijske patrijaršije zbog priznavanja autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve. Očito je da u ovim uvjetima mirotvorna uloga Crkve postaje vrlo teška”.

Iz katoličke perspektive – posebno u pogledu nade u obnovu zajedništva između Katoličke i Pravoslavne Crkve – unutarpravoslavne napetosti i podjele predstavljaju ozbiljan izazov za ekumenski dijalog. Prema patrijarhu Bartolomeju, postoje i druge ozbiljne posljedice za Crkvu i društvo.

“Etno-religijski fanatizam usađen u rusku mladež guši izglede za mir i pomirenje”, istaknuo je ekumenski carigradski patrijarh. “Prije svega, to šteti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, jer će ljudi prije ili kasnije spoznati ekscese Crkve podređene ciljevima koji nemaju nikakve veze s njezinom izvornom misijom”, zaključio je.