Papa Franjo više je puta govorio o važnosti ukorijenjenosti u tradiciju onih koji su živjeli prije nas, posebno u kontekstu naših djedova i baka s kojima smo izravno povezani.

Priliku za to nije propustio niti tijekom apostolskog pohoda Kanadi kada je na stadionu u Edmontonu pred 50.000 hodočasnika slavio misu na blagdan Isusovih djeda i bake, svete Ane i svetog Joakima.

Sveti Otac je kao posebno važno odlučio naglasiti razliku između tradicije i njezinih karikatura koje ju pokušavaju imitirati

“Ne zaboravimo da životvorni sok putuje od korijena do grana, do lišća, do cvijeća, a zatim do ploda drveta. Autentična tradicija izražava se u ovoj okomitoj dimenziji: odozdo prema gore. Trebamo paziti da ne upadnemo u karikaturu tradicije, koja nije okomita – od korijena do plodova – nego horizontalna – naprijed-natrag. Ovako koncipirana tradicija vodi nas samo u neku vrstu ‘nazadne kulture’, utočišta samocentrizma, koja zatvara sadašnjost zarobljujući je unutar mentaliteta koji kaže: ‘Uvijek smo tako radili’”, kazao je Papa pred okupljenim vjernicima.

U istom je duhu Franjo ukazao na razliku između tradicije i tradicionalizma, pojmova koji se u suvremenom svijetu nerijetko miješaju:

“Oni koji su nam prethodili prenijeli su nam strast, snagu i čežnju, plamen koji trebamo ponovno zapaliti. Nije to stvar očuvanja pepela, nego ponovnog potpaljivanja vatre koju su oni zapalili. Naši djedovi i bake i naši stari željeli su vidjeti pravedniji, bratskiji i solidarniji svijet i borili su se da nam daju budućnost. Sada je na nama da ih ne iznevjerimo. Na nama je da preuzmemo primljenu tradiciju, jer je ta tradicija živa vjera naših mrtvih. Nemojmo je pretvarati u ‘tradicionalizam’, koji je mrtva vjera živih, kako reče jedan autor”, objasnio je Sveti Otac.