Tradicionalno pokorničko bogoslužje Svjetskog dana mladih po prvi je puta održano u zatvoru. Tijekom bogoslužja pročitano je Evanđelje svetog Luke u kojem se farizeji i pismoznanci sablažnjavaju Isusovim ponašanjem kad blaguje s grešnicima. Komentirajući ovaj odlomak iz Evanđelja, Franjo se u svojoj propovijedi prisjetio da „dok se oni ograničavaju samo na mrmljanje“, Isus „prihvaća grešnike i blaguje s njima“. To su dvije različite perspektive koje su u opreci jedna s drugom: s jedne strane sterilan i besplodan pogled – mrmljanje i ogovaranje, a s druge pogled koji poziva na duboku promjenu i obraćenje – Gospodinov pogled, rekao je Papa.

Isusov izbor – objasnio je Papa – jest „biti blizu i ponuditi nove mogućnosti“.

Čini se, međutim, lakšim, dodao je, „pridavati drugima naslove i lijepiti im etikete koje zaleđuju i stigmatiziraju ne samo prošlost već i sadašnjost i budućnost ljudi“. „Te etikete u konačnici ne rađaju ništa drugom osim podjele: na dobre i loše; na pravednike i grešnike“. „Takav stav – dodao je Papa – sve onečišćuje jer podiže nevidljivi zid koji navodi na mišljenje da će se marginaliziranjem, odvajanjem i izoliranjem ljudi kao nekom čarolijom riješiti svi problemi“.

„Silno nas veseli – rekao je Sveti Otac – druge etiketirati“. Ali ta kultura etiketiranja, rekao je, diskreditira osobu. Svaki od nas, primijetio je papa Franjo, „mnogo je više od svojih etiketa“.

S druge strane, cijelo Evanđelje obilježeno je drugim pogledom, „rođenim iz Božjeg srca“. Bog nikada ne napušta i Gospodinova je ljubav, objasnio je Papa, ljubav koja „preuzima na sebe složenost života i svake situacije“. To je ljubav koja je „kadra ponuditi puteve i mogućnosti za integraciju i promjenu, ozdravljenje i opraštanje, putove spasenja“. Isus, potvrdio je Sveti Otac, također suzbija „unutarnje mrmljanje koje se javlja u onima koji, nakon što su oplakali svoj grijeh i postali svjesni svoje pogreške, ne vjeruju da se mogu promijeniti“. Papa je uputio pritom snažni poticaj: „Otvorite prozor srca i uzdignite pogled Isusu“.

Naposljetku, papa Franjo je naglasio da se mrmljanju i osudi moraju suprotstaviti putovi uključivanja i integracije:

Društvo oboli kad nije u stanju slaviti zbog duboke promjene svoje djece; zajednica se razboli kad se preda mrmljanju koje bezosjećajno gazi i osuđuje. Društvo je plodonosno kad zna iznjedriti dinamike koje su kadre uključiti i integrirati, preuzimati odgovornost i boriti se za stvaranje mogućnosti i alternativa koje će davati nove mogućnosti svojoj djeci, kad je predano stvaranju budućnosti kroz zajedništvo, obrazovanje i rad“.

Papinom obraćanu prethodilo je svjedočanstvo jednog mladog zatvorenika koji je uhićen u travnju 2016. i koji je govorio o promjeni svoga života zahvaljujući susretu s Kristom.