Tijekom susreta s Hieronymusom II. Sveti se Otac ispričao za zlodjela katolika u prošlosti, prenosi Vatican News.

“Naši su korijeni oni apostolski, izrasli iz sjemena evanđelja i koji su počeli donositi velike plodove upravo u grčkoj kulturi”, rekao je Papa te dodao: “Poslije su nas, nažalost, svjetovni otrovi pokvarili, korov sumnje povećao je udaljenost te smo prestali njegovati zajedništvo.”

“Sramotno, – priznajem to za Katoličku Crkvu – postupci i odluke koji imaju malo ili nikakve veze s Isusom i evanđeljem, prožeti više žeđu za zaradom i moći, učinili su da zajedništvo usahne. Tako smo dopustili da podjele ugroze plodnost. Povijest ima svoju težinu te ovdje danas osjećam potrebu ponovno moliti oprost od Boga i od braće za pogreške koje su počinili toliki katolici. Međutim, velika je utjeha sigurnost da su naši korijeni apostolski i da, unatoč izobličenjima vremena, Božja biljka raste i donosi plod u istom Duhu”, napomenuo je papa Franjo.

“Duh Sveti je ponajviše ulje zajedništva. Koliko nam je danas potrebno prepoznati jedinstvenu vrijednost koja blista u svakom čovjeku, u svakom bratu! Prepoznavanje tog zajedničkog obilježja polazište je za izgradnju zajedništva.”

“Nemojmo se stoga bojati jedni drugih”, dodao je Papa, “nego pomozimo si klanjati se Bogu i služiti bližnjemu, bez prozelitizma i potpuno poštujući slobodu drugoga, jer –kako je napisao sveti Pavao – ‘gdje je Duh Gospodnji, tamo je sloboda.'”

“Molim se da Duh milosrđa nadvlada naš otpor i učini nas graditeljima zajedništva. S druge strane, kako možemo svijetu svjedočiti slogu evanđelja ako smo mi kršćani još uvijek razdvojeni? Kako možemo naviještati Kristovu ljubav koja okuplja narode ako nismo među sobom sjedinjeni?”

Kasnije tijekom dana Sveti se Otac susreo s katoličkom zajednicom u atenskoj katedrali sv. Dionizija, gdje je okupljene potaknuo da, po primjeru svetoga Pavla koji je propovijedao na atenskom Aeropagu, svjedoče povjerenje i prihvaćanje.

“Odveden u Aeropag kako bi ga ispitali, ovo nije pobjedonosan trenutak za Pavla, kojega su smatrali šarlatanom. Izvršava svoje poslanje u teškoj situaciji. Možda se i mi nerijetko osjećamo umorno ili čak frustrirano zbog toga što smo mala zajednica”, napomenuo je Papa.

“Biti malena Crkva je snažan znak evanđelja, Boga koji bira malene i siromašne, koji mijenja povijest najjednostavnijim djelima najobičnijih ljudi. Kao Crkva, nismo pozvani imati osvajački i pobjedonosni duh, impresivne brojke i svjetsku velebnost. To nas može dovesti u trijumfalizam. Mi smo pak pozvani ugledati se na gorušičino zrno, pozvani smo biti kvasac skriven u tijesto svijeta, rastući u tišini i strpljenju pomoću neprestanog rada Duha Svetoga. Tajna Kraljevstva Božjega je u malenim stvarima, nerijetko tihim i nevidljivim.”

“Smatrajte vašu malenost blagoslovom i rado ju prihvatite. Osposobljava vas da se uzdate u Boga i samo u Boga. Biti manjina ne znači biti beznačajan, nego biti bliže putu koje Gospodin ljubi – put malenosti, kenoze, poniznosti, krotkosti”, poručio je poglavar Katoličke Crkve, naglasivši i važnost evangelizacije.

“Kada je Pavao navijestio Radosnu vijest, većina ih se smijalo. No, nekolicina mu se pridružila i obratila – među njima i Dionizije, član Aeropaga, po kojem se danas zove atenska katedrala. Bila je to malena skupina, no Bog tako plete niti povijesti od tada pa do danas.”