Osvrćući se na nedjeljno evanđelje, mons. Meier rekao da je Crkva danas „u određenoj mjeri gubavac usred ljudi koji ne mogu ili ne žele razumjeti evanđelje“.

Izjasnio se protiv zatvaranja Crkve usprkos velikim kritikama izvana. Masovne kritike nisu razlog da se ona izolira ili „ode u karantenu“. Umjesto toga, Crkva mora dopustiti da je dotaknu potrebe ljudi, kazao je. Meier je nadalje objasnio da Crkva „nije poslana tek navodno čistima“, nego svima.

Biskup Meier trenutno boravi u Rimu i vodi razgovore u raznim dikasterijima u Vatikanu. U petak 9. veljače u privatnu audijenciju ga je primio papa Franjo.

Augsburški biskup je gotovo godinu dana član vatikanskog Dikasterija za promicanje jedinstva kršćana. Ranije je kao svećenik radio u Državnom tajništvu Svete Stolice te bio vicerektor Papinskog svećeničkog zavoda Campo Santo Teutonico u Vatikanu, izvijestila je KNA.