Misionari

Kongregacija Misionara Presvetoga Srca Isusova (MSC) broji sve veći broj novih duhovnih zvanja u misijskim zemljama. Tako je primjerice u Indoneziji ove godine 15 novaka završilo godinu novicijata i položilo prve redovničke zavjete, dok je 12 postulanata započelo kanonsku godinu novicijata. U Vijetnamu dvojica kandidata započela su postulat, četvorica postulanata započeli su novicijat na Filipinima, dvojica novaka položili su prve zavjete, a petorica mlade braće obnovili su svoje zavjete. U Europi nažalost ova Kongregacija nema novih duhovnih zvanja.

Francisko Pavljuk | Bitno.net