Sveti sinod Bugarske pravoslavne Crkve na zasjedanju 13. prosinca “s duhovnom radošću” odlučio je poglavara “Makedonske pravoslavne Crkve – Ohridska arhiepiskopija” prihvatiti kao “Stefana, nadbiskupa Sjeverne Makedonije”, objavio je NÖK. Ta odluka Bugarske pravoslavne Crkve vrijedit će do “svepravoslavne odluke” o pitanju imena Sjevernomakedonske Crkve, dodaje se u vijesti.

Bugarska pravoslavna Crkva odbija oznaku “Ohrid” za Pravoslavnu Crkvu Sjeverne Makedonije, jer se sama vidi kao nasljednicu antičke ohridske nadbiskupije. Istodobno, Grčka pravoslavna Crkva i Ekumenska carigardska patrijarhija ne prihvaćaju oznaku “makedonska”, budući Makedonijom označavaju sjeverni dio Grčke.

Srpska pravoslavna Crkva u lipnju je službeno priznala autokefalnost Makedonskoj pravoslavnoj Crkvi, pri čemu joj je preporučila da u “bratskom dijalogu” s grčkom i drugim pravoslavnim Crkvama riješi pitanje imena.

Priznanjem autokefalnosti okončan je spor koji je trajao 55 godina. Makedonska pravoslavna Crkva proglasila je 1967. autokefalnost od Srpske pravoslavne Crkve, što je u cijelom pravoslavnom svijetu bilo označeno kao šizma. Ekumenska carigradska patrijarhija početkom svibnja ove godine uspostavila je euharistijsku jedinstvo s Makedonskom pravoslavnom Crkvom, istodobno priznajući Srpskoj pravoslavnoj Crkvi pravo uredovanja u pravnim pitanjima između nje i Makedonske Crkve. Vodstvo Srpske pravoslavne Crkve potom je jednoglasno prihvatilo makedonsku autokefalnost.

Carigradska patrijarhija je međutim u svibnju isključila svako korištenje pojma “makedonski” u imenu Crkve, koja stoga zasad službeno nosi naziv “Makedonska pravoslavna Crkva – nadbiskupija Ohrid”. Srpska pravoslavna Crkva prihvatila je taj naziv za razliku od Carigradske patrijarhije.

Uz Bugarsku pravoslavnu Crkvu, autokefalnost Makedonske pravoslavne Crkve priznale su i sestrinske crkve u Rusiji, Poljskoj, Antiohiji i Ukrajini. Grčka pravoslavna Crkva još nije priznala autokefalnost jer smatra da ju može priznati samo Carigradska patrijarhija. Međutim, ekumenski patrijarh Bartolome I. već je donio odluku o prihvaćanju Makedonske pravoslavne Crkve u zajednicu pravoslavnih Crkava.