Crkve u Europi zatražile su od slovenskoga predsjedanja Vijećem Europske unije da posebnu pozornost posveti temeljnom pravu na religijsku slobodu i pravednom pristupu cjepivu. Samo će tako biti moguće omogućiti oporavak od pandemije koronovirusa u čijem je središtu čovjek i steći otpornost na moguće buduće krize, istaknuli su u zajedničkom priopćenju predstavnici COMECE-a i KEK-a.

Osvrnuvši se na ponovno otvaranje zemalja nakon epidemioloških mjera, europske Crkve upozoravaju predsjedništvo EU-a na važnost promicanja i zaštite prava slobode vjeroispovijesti, s obzirom da je zbog mjera borbe protiv pandemije u nekim zemljama bilo kršeno. Također u pitanju proizvodnje cjepiva i njegove distribucije traže izradu novoga cjelovitoga i globalnoga angažmana koji bi uključivao trgovinsku politiku i pravedni pristup cjepivu za sve.

Uz posljedice pandemije na gospodarstvo i društvo, europske Crkve upozorile su i na važnost digitalne i zelene obnove usmjerene na socijalnu dimenziju za cjelovit ljudski razvoj. Da bi se promicalo socijalno zajedništvo, solidarnost i bratstvo treba pružati podršku ljudima u potrebi i unaprijediti politiku obrazovanja i kulture, ističu europske Crkve.

S obzirom na razvoj strateške autonomije Europe, istaknule su potrebu intenzivnijega rada EU-na istinski humanoj migracijskoj politici, a zatražile su i veće uključivanje mladih u inicijativu Konferencija o budućnosti Europe, pokrenute u svibnju.

Susreti s predstavnicima predsjedništava Vijeća EU redovito se održavaju u skladu s čl. 17 Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koji uključuje otvoreni, razvidni i redoviti dijalog EU i Crkava.