Caritas Europa objavio je 18. lipnja izjavu u povodu 20 godina obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica (20. lipnja) i 70. godišnjice usvajanja Konvencije Ujedinjenih naroda o statusu izbjeglica, u kojoj se posebno osvrće na „Balkansku rutu“.

Caritas Europa pozvao je stvaratelje politika da zaštite pravo na azil i dostojanstvo ljudi u pokretu te da olakšaju kretanje ljudima umjesto da grade zidove.

U priopćenju se izražava zabrinutost što je unatoč broju od 80 milijuna ljudi diljem svijeta koji su prisilno iseljeni iz svojih domova, pravo na azil u Europi ugroženo. Kao primjer istaknuta je takozvana Balkanska ruta na kojoj su ljudi u pokretu godinama prolazili kroz strašne uvjete i kršenje ljudskih prava nastojeći dosegnuti sigurnost u Europi, o čemu govori dokumentarni film Igra: pred zidovima Europe nastao u suradnji Slovenske radiotelevizije i Slovenskog Caritasa nastavno na projekt MIND. U njemu se donose „šokantne i srceslamajuće priče“ obitelji i djece koju su „policija i granična policija na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine nasilno i opetovano vraćali natrag“.

„Film dokumentira sustavno nasilje i ponižavanje da bi se spriječilo prelaženje granice, uključujući svlačenje migranata do gola i ostavljanje u šumi, prebijanje i mučenje, napade psima, uništavanje i krađe, npr. mobitela i novca. Tisuće migranata u očajnim situacijama spavaju u napuštenim zgradama, šumama ili na bosanskohercegovačkim ulicama. Čak riskiraju i smrt od neeksplodiranih eksplozivnih naprava zaostalih od sukoba iz devedesetih, od čijih se posljedica BiH još uvijek oporavlja.“

Ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević rekao je da „BiH daje sve od sebe za pružanje dobrodošlice migrantima“. „Caritas vodi praonice rublja, donosi hranu, odjeću i pruža razne usluge i podršku da bi ljudi zadržali svoje dostojanstvo i zadovoljili svoje osnovne potrebe; ipak, još uvijek trebamo više. Trebamo solidarnost naših europskih susjeda iznad svega za podršku i pomoć ljudima koji dolaze u zemlju“, rekao je mons. Knežević.

U izjavi se nadalje ističe da Balkanska ruta nije izolirani slučaj. Navodi se da je „u Sredozemnom moru 2021. godine nestalo već 800 osoba, a više od 10 tisuća je presretnuto i vraćeno u Libiju, gdje ih, što je poznato, čeka strašna patnja“.

„Kao što papa Franjo s pravom naglašava: globalizacija ravnodušnosti mora prestati, a europske zemlje moraju poštivati prava i dostojanstvo ljudi u pokretu. Konkretno djelovanje mora zamijeniti prazne namjere da bi se zaustavilo vraćanje i nasilje te da bi se poštivalo i pridržavalo Konvencije o statusu izbjeglica, kao i vrijednosti na kojima je Europska unija utemeljena“, rekla je glavna tajnica Caritasa Europa Maria Nyman.

Caritas potiče na globalnu solidarnost u prihvaćanju izbjeglica. Upozorava da razvijene zemlje trenutno zbrinjavaju 15 % svjetskih izbjeglica. Prema podatcima UNHCR-a, 1.4 milijuna izbjeglica je posebice ranjivo i potrebno zbrinjavanja, a u 2020. ih je zbrinuto 22 800.

„Znajući da migracije mogu pozitivno doprinijeti društveno-ekonomskom razvoju Europe, demografskim poteškoćama, i obogatiti naše zajednice, Caritas Europa poziva politike da olakšaju kretanje ljudi na siguran i organiziran način.“

„Na Svjetski dan izbjeglica Caritas Europa poziva europske stvaratelje politika da premisle svoju indiferentnost“, zaključuje se u izjavi, potičući na zaštitu, promicanje, prihvaćanje i integraciju ljudi u pokretu.

Cijela izjava na engleskom jeziku dostupna je na službenoj stranici Caritasa Europa.