Sve župe i crkvene institucije Vrhbosanske nadbiskupije pozvane su na blagdan Uzvišenja Sv. Križa, 14. rujna u večernjim satima organizirati klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu na nakanu molitve za mir u Ukrajini, javlja portal Nedjelja.

U pozivu kojega je uputio vrhbosanski nadbiskup metropolita mons. Tomo Vukšić navedeno je kako su biskupi BK-a BiH na svome zasjedanju u Banjoj Luci 13. i 14. srpnja odredili da se u svim biskupijama u BiH na Uzvišenje Sv. Križa u večernjim satima organizira klanjanje pred Presvetim kao izraz blizine i solidarnosti cijele Crkve u Europi ujedinjene u molitvi za ratom zahvaćenu Ukrajinu.

Tom je prigodom Tajništvo BK-a BiH prevelo na hrvatski jezik brošuru koja će biti dostupna svećenicima kao pomoć pri organiziranju klanjanja.