“Uz Svjetski dan knjige (23. travnja), želimo upoznati i upozoriti domaću javnost na potrebu očuvanja dragocjene kulturne baštine našeg grada i zemlje, sadržane u bogatoj, ali – zbog decenijama neuslovnih prostora – nesređenoj i javnosti nedostupnoj – zbirci knjiga zajednice redovnika-trapista, nekadašnje slavne opatije, kasnije samostana Marija Zvijezda”, objavio je Tiskovni ured Banjolučke biskupije.

„’Dan knjige’ je dobrodošao povod, da se konačno počne i od strane domaćih vlasti i domaće kulturne javnosti ispravno vrednovati ovo – po mnogočemu – jedinstveno europsko blago u našoj sredini, za koje sve više interesa pokazuju i stranci iz Srednje i Zapadne Europe, saznavši da ono postoji. Žele ga čak i povećati donacijom od 10.000 knjiga, među kojima ima veliki broj vrlo vrijednih primjeraka.

Briga oko pravog načina zaštite i očuvanja ovakvog vrijednog kulturnog blaga stavlja velik izazov pred skroman ljudski potencijal i još skromnija materijalna sredstva s kojima raspolaže Banjolučka biskupija. Potrebno je stručno sređivanje, restauriranje i smještaj cjelokupnog fonda biblioteke od nekoliko desetaka tisuća knjiga na više živih europskih i drevnih jezika. Također je potrebno i digitaliziranje cijele knjižnice, kako bi bila dostupna ne samo domaćoj nego i svjetskoj javnosti.

Svojevremeno je od strane državne, odnosno gradske vlasti oduzet iz opatijske biblioteke veći broj knjiga i drugih muzejskih vrijednih predmeta. Dobro se zna gdje su oni u našem gradu pohranjeni, a postoji i popis svega što je odneseno iz biblioteke i muzeja.

Istina i pravda zahtijevaju da se, u duhu načela, koje zastupaju naši gradski i entitetski najodgovorniji predstavnici, vrati svakome ono što mu je pripadalo i pripada.

Banjolučka biskupija želi svim sadašnjim i budućim posjetiocima Kuće susreta Marija Zvijezda i sudionicima u radu Europskog centra za mir i suradnju omogućiti u što skorije vrijeme sređenu i digitaliziranu biblioteku i drugu muzejsku baštinu Marije Zvijezde. Moli plemenite ljude za pomoć.”