Crkva na današnji dan, 2. veljače, slavi Dan posvećenog života kojega je 1997. godine ustanovio papa Ivan Pavao II. Tim povodom donosimo najnovije statistike o redovničkim zvanjima.

Rast

Katolička crkva prvi put u povijesti bilježi porast broja svećenika redovnika. Katolički svećenici koji pripadaju nekom od crkvenih redova čine trećinu ukupnog broja svećenika. Godine 2010. bilo ih je 135.227, što pokazuje porast od 176 svećenika u odnosu na 2009.

Broj redovnika koji nisu svećenici je također porastao. Godine 2010. bilo ih je 54.665, za 436 više nego 2009.

Što se tiče žena, situacija je drugačija. Broj redovnica i dalje opada, ali posljednjih nekoliko godina pad nije toliko dramatičan. Zadnje statistike pokazuju da je danas u svijetu otprilike 722.000 redovnica. Godine 2009. bilo ih je 729.371.

I.V. | Bitno.net