Vigilare

Zabrinuti roditelji zajedno s udrugom Vigilare izradili su ovu prezentaciju za informiranje roditelja o spolnom odgoju u sklopu kurikuluma zdravstvenog odgoja za škole koje je krajem rujna 2012. uvelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Pozivamo sve roditelje da pročitaju ovu kratku prezentaciju te da je šire dalje i javno koriste u svojim školama, zajednicama i župama.

Obrazac za roditelje

Ako ne želite da vaše dijete pohađa modul spolno/rodna ravnopravnost u sklopu kurikuluma zdravstvenog odgoja preuzmite obrazac.

Hvala,
Vigilare