Na fotografiji mons. Claudio Maria Celli

Crkva prihvaća digitalni izazov jer „njeno poslanje je naviještanje Riječi“, a zato činiti mora biti u stanju „prihvatiti sve što joj je na raspolaganju za naviještanje Evanđelja i njegovog viđenja čovjeka“ . Ovo zeleno svijetlo Svete Stolice uporabi današnjih digitalnih medija kao što su blog, twitter i facebook dao je mons. Claudio Maria Celli, predsjednik Papinskog vijeća za društvene komunikacije u video poruci Danima studija koje organizira Federacija katoličkih tiskovina Francuske i posvećena je ove godine temi „Suočiti se sa digitalnim izazovom u kršćanskom tisku i medijima“, javlja agencija SIR. Dani studija se održavaju danas i sutra uAnnecy-u.  „

Sveta Stolica, kaže mons. Celli, je jako svjesna ove evolucije.“ „Pitanje je kako dijalogizirati sa ovom novom digitalnom kulturom u čijem su krilu rođeni naši mladi“. Nit vodilja koju naznačuje predsjednik Papinskog vijeća za društvene komunikacije je „stav prihvaćanja“ i „poštivanja“. “Nismo došli da sudimo ili osudimo već da naviještamo. Moramo hodati zajedno. Često je to hod u pustinji, u pustinji današnjih samoća. Usprkos činjenici sve sofisticiranijih sredstva komuniciranja, mnogi osjećaju duboku samoću, pustinju“.

Za Bitno.net priredio: Marijo Udina