Od 15 sadašnjih metropolita Bugarske pravoslavne crkve bar njih 11 radilo je za tajnu službu. Član Komunističke partije bio je samo metropolit Simeon, iako nije sačuvana njegova članska knjižica – potvrđuje arhiva Državne sigurnosti Bugarske, a prenosi VIA.

Osim toga, saznaje se da je metropolit koristio dva pseudonima, “Hristov” i “Toris”, i radio je za Prvo (glavno) odjeljenje tajne službe, a u izvještajima, koje je često završavao s prijateljskim pozdravom, u više navrata navodi da je ponosan što je član KP-a.

Ponosan sam što sam član avangarde i socijalističke nam domovine  – slavne Komunističke partije, za koju radim i za koju živim –  stoji u njegovom dopisu Državnoj sigurnosti od 8. rujna 1984.

Metropolit je, kako navodi VIA, davao podatke i o planovima puta za bijeg iz Bugarske, preko Turske i Grčke, na Zapad, o kojima je saznavao od sugovornika. Bivša Jugoslavija se povremeno spominje u raznim kontekstima.

VIA dalje navodi i da ga se bugarska emigracija u Europi i Americi veoma bojala, naslućujući da je agent. Neki emigranti su, pretpostavlja se, platili glavom zbog informacija koje je metropolit poslao Sofiji.

Agencija dodaje da se iz ovog, ali i drugih slučajeva, u Sofiji zaključuje da nije istinita pretpostavka da su arhijereji bili prisiljeni raditi za tajnu službu, već je najčešće ta djelatnost bila dobrovoljna.

Simeon Kostadinov rođen je 1926. u Varni. Studirao je teologiju u Sofiji i Moskvi. Zaređen je 1958., za episkopa je izabran 1973. i djelovao je u New Yorku. Od 1980. je metropolit za srednju Europu, prvo u Budimpešti, potom u Berlinu. Pokušaj da bude umirovljen prije nekoliko godina propao je zbog njegovog intenzivnog protivljenja.

Bitno.net