Na početku obreda, u tišini se prostro ispred glavnoga oltara. Nakon Službe riječi s pjevanom Mukom, homiliju je po tradiciji održao propovjednik Papinske kuće o. Raniero Cantalamessa u kojoj je stavio naglasak na dvije riječi „Ecce homo!”

Propovjednik je reflektirajući se na osudu Isusa, podsjetio koliko se zatvorenika nalazi u istoj situaciji kao i Isus u Pilatovu dvoru: sami, s lisicama na rukama, mučeni, na milost i nemilost grubih čuvara koji se puni mržnje bave svim vrstama fizičkih i psihičkih okrutnosti i koji uživaju gledajući ljude dok pate, rekao je, te dodao „Ne smijemo spavati, ne smijemo ih ostaviti!”

No, uzvik „Ecce homo!” ne odnosi samo na žrtve, već i na mučitelje, rekao je, te pojasnio,kako to znači „Evo što je čovjek sposoban!”, odnosno netko bi sa strahom rekao „Evo su ljudska bića sposobna!”

Nadalje, podsjećajući na progone kršćana koje nisu rijetkost i danas, propovjednik je rekao, kako „kršćani nisu jedine žrtve ubilačkog nasilja u svijetu, no ne možemo zanemariti činjenicu da su u mnogim zemljama oni najčešće žrtve”. U tom kontekstu je podsjetio i na vijest dana kako je u sveučilišnom kampu u Keniji ubijeno 147 kršćana.

Upućujući na Isusove riječi učenicima „dolazi čas kad će svaki koji vas ubije misliti da služi Bogu” (Iv 16,2), o. Cantalamessa je ustvrdio „možda nikada prije ove riječi nisu našle takvo ispunjenje kao i danas”.

Pravi mučenici za Krista ne umiru sa stisnutim šakama, već svoje ruke sklapaju na molitvu. Imali smo nedavno mnogo takvih primjera. Krist je onaj koji je dao snagu dvadeset i jednom koptskom kršćaninu pogubljenom u Libiji 22. veljače da u trenutku smrti izgovaraju Njegovo ime, podsjetio je propovjednik.

U tom duhu na kraju propovijedi je izrekao i kraću molitvu, u kojoj je molio za sve progonjene, za sve kršćane i nekršćane, te zamolio Isusovu pomoć da “dobro nadvlada zlo, ne samo na svjetskoj razini, već i u našem svakodnevnom životu, unutar zidova naših domova”.

IKA | Bitno.net