PorukaFoto: IKA
Uz završetak školske 2011./2012. i vjeronaučne godine hvarski biskup Slobodan Štambuk uputio je poruku župnicima i ostalim pastoralnim suradnicima. U poruci biskup izriče očekivanje da će se u svim župama, u kojima ima i manji broj učenika, na kraju školske godine “predvidjeti nedjelja u kojoj će djeca, roditelji, krsni i krizmani kumovi skupa sa župnom zajednicom primjereno zahvaliti Bogu za darove duše i tijela.”

Biskup preporuča župnicima da nedjelju zahvale upriliče što bližu završetku školske godine. Nadalje, preporuča im da se tom prigodom osvrnu i na pohađanje župnoga vjeronauka, te uruče pritom nagrade, barem simbolične, najboljima i najrevnijima. Biskup dodaje da pritom treba istaknuti učitelje, profesore i vjeroučitelje, a posebno tri grupe: prvaše, osmaše i maturante, među kojima bi se s maturantima, ističe, “moglo organizirati posebnu svetu misu zahvalnicu i istaknuti njihov prijeđeni put kao i ono što pojedine od njih čeka na studiju, zaposlenju i slično.” Na kraju podsjeća sve da je ulaganje, i materijalno i duhovno, u mlade ljude najbolje i najkorisnije ulaganje. (ika/bitno.net)