Laici

Papinsko vijeće za laike pokrenulo je novu internetsku stranicu www.laici.va s informacijama za sve laike u povodu proglašenja Godine vjere. Posvećena je svim laicima vjernicima koji žele doznati više o svom pozivu i svojoj ulozi unutar Crkve, istaknula je Ana Cristina Betancourt iz ženskog odjela Papinskog vijeća. Dodala je kako je cilj biti svakodnevno u kontaktu sa svima koji to žele, doznati više čime se laici bave, o čemu razmišljaju te im prenijeti smjernice koje je laicima uputio papa Benedikt XVI.

Papinsko vijeće za laike osnovao je 1967. godine papa Pavao VI., a od 1976. potpuno je uključeno u rad Crkve. Jedan od ključnih savjetnika u tom vijeću mnogo je godina bio krakowski nadbiskup Karol Wojtyla, kasnije papa Ivan Pavao II. Betancourt je pojasnila da će nova internetska stranica objavljivati najnovije vijesti i događaje te poruke pape Benedikta XVI. laicima. Tu su i četiri odvojena područja: “Udruge i pokreti”, “Žene”, “Crkva i sport” te “Mladi”. (kta/bitno.net)